Yritysten verovuodelta 2021 annettavien veroilmoitusten määräpäivä lähestyy. Valtaosan yrityksistä on annettava veroilmoituksensa viimeistään 2.5.2022. Veroilmoitus on yrityksen verovuoden perusta. Vaikka verosuunnittelu olisikin tehty huolellisesti, on tärkeä muistaa, että suunnitellut toimenpiteet täytyy myös osata ilmoittaa veroilmoituksella oikealla tavalla. Jos veroilmoitus on täytetty virheellisesti tai puutteellisesti, tai se annetaan Verohallinnolle myöhässä, voi seurauksena olla ikäviä veronkorotuksia. Siksi on tärkeää aloittaa yritysveroilmoituksen tekeminen ajoissa yhdessä asiantuntijan kanssa. Vastuu veroilmoituksen antamisesta sekä sen oikeellisuudesta säilyy yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla.  

Vuosittain annettavalla veroilmoituksella on verovuoden tuottojen ja kulujen raportoinnin lisäksi myös kauaskantoisia vaikutuksia, joilla on esimerkiksi merkitystä omistajayrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. Tämä on tärkeä huomioida veroilmoitusta laadittaessa. Alta löydät keskeisimpiä asioita omistajayrittäjän näkökulmasta.  

Osinkojen verotus 

Listaamattomalta saadun osingon verotus riippuu osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuuden perusteella laskettavasta osakkeen matemaattisesta arvosta. Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden määrällä. Lisäksi matemaattiseen arvoon tehdään mahdollisia osakaskohtaisia oikaisuja, kuten vähennetään osakaslainan määrä ja yrittäjäosakkaan käytössä olevan yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo.  

Varat arvostetaan veroilmoituksella verotuksessa poistamattomiin hankintamenoihin tai kiinteistön ja muun kuin vaihto-omaisuusosakkeiden osalta niiden hankintamenoja korkeampiin verotusarvoihin. Useiden yritysten veroilmoituksissa arvovertailu kuitenkin jätetään kokonaan tekemättä, vaikka vertailun tekeminen olisi osakkeenomistajan näkökulmasta edullista. Mikäli arvovertailu jätetään tekemättä, osakkeen matemaattinen arvo jää osakkeenomistajan vahingoksi liian matalaksi. 

Yhtiön vertailuarvo 

Yhtiön nettovarallisuuden perusteella lasketaan myös yhtiön vertailuarvo. Kun vertailuarvoa lasketaan, nettovarallisuudesta vähennetään osinko, jonka yhtiö on päättänyt jakaa tilikaudelta. Vertailuarvo vaikuttaa esimerkiksi lahjoituksin toteutettavan sukupolvenvaihdoksen verotukseen. Etenkin tilanteessa, jossa yhtiössä on lähitulevaisuudessa tapahtumassa sukupolvenvaihdos tai sitä ollaan suunnittelemassa, on veroilmoituksella ilmoitettaviin yhtiön varoihin ja velkoihin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Näin pystytään ennakoimaan sukupolvenvaihdoksen verorasitusta ja myös varmistamaan sen oikeellisuus lahjoitushetkellä. 

Elinkeinoverolaki 

Elinkeinoverolaki on verovuodesta 2020 alkaen muuttunut siten, että sitä sovelletaan yhteisöjen verotuksessa yhtiöiden kaikkeen toimintaan, lukuun ottamatta maatalouden toimintaa. Mikäli yhtiöllä on aikaisempina vuosina ollut sekä EVL-tulolähteen tuloa että TVL-tulolähteen tuloa, on hyvä kiinnittää veroilmoituksen laatimiseen eritystä huolellisuutta, sillä ilmoitusmenettely on muuttunut aikaisempiin vuosiin nähden. 

Muuta huomioitavaa 

Lisäksi on hyvä huomioida, että yritys voi tulolähdejaon poistamisen seurauksena aikaisempaa laajemmin hyödyntää vanhojen vuosien tappioita, sillä aikaisempien vuosien TVL-tappiot ovat vähennettävissä myös elinkeinotulolähteen tulosta. Toisin sanoen, vanhojen vuosien vahvistettujen tappioiden laajentunut käyttöala voi avata uusia mahdollisuuksia.  Tulolähdejaon poistamisen johdosta myös konserniavustuksen antajien ja vastaanottajien piiri laajeni huomattavasti. Nykyisin konserniavustuslaki koskee käytännössä kaikkia osakeyhtiömuotoisia yrityksiä (pois lukien keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt). Näin ollen konserniavustuksen käytön mahdollisuus kannattaa varmistaa. 

Miten me täällä Veronalla voimme auttaa Teitä? 

Veroilmoituksen kanssa ei kannata tuskailla yksin. On tärkeä kääntyä veroasiantuntijan puoleen hyvissä ajoin, jotta veroilmoitus ja liitelomakkeet on laadittu Verohallinnon edellyttämin tavoin. Veronan asiantuntijat auttavat Teitä mielellään niin pienissä kuin suurissakin kysymyksissä.  Me olemme täällä Teitä varten!

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Timo Hiltunen

CEO, Tax & Legal, Wealth Planning

+358 50 414 8050