Innovaatiohaasteen tavoitteena on kannustaa betoniyrityksiä etsimään uusia käyttökohteita vihreille betoniresepteille ja luoda tätä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, samalla kun etsitään keinoja uudelleenkäyttää purkuvillaa ja pienentää betonin valmistuksen päästöjä. Haaste toteutetaan ekosysteemiprojektina, jossa on mukana Helsingin kaupunki, useita yrityksiä, asiantuntijoita sekä EU-rahoitteinen tutkimushanke.

Merkittävä aihe kiertotalouden kannalta – sementti aiheuttaa päästöjä ja purkuvilallle ei juurikaan ole uusiokäyttömahdollisuuksia

Sementti on yksi suurimmista ilmastopahiksista aiheuttaen n. 5-8 % maailman kasvihuonekaasuista ja kuormittaen ympäristöä enemmän kuin lentoliikenne. Sementin suuri ympäristörasitus aiheutuu sekä sen suuresta käyttömäärästä että sen valmistusprosessista. Sementti valmistetaan polttamalla kalkkikiveä korkeassa lämpötilassa kuluttaen runsaasti energiaa ja irrottaen huomattavia määriä hiilidioksidia. Suuren käyttömäärän selittää se, että sementin pääasiallinen käyttökohde on betonin sideaine ja betoni puolestaan on maailman käytetyin aine heti veden jälkeen. Betonia käytetään jopa 2,5 tonnia jokaista maapallon asukasta kohden vuodessa.

Rakennusalan rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnonvarojen käytön vähentämisessä onkin ratkaiseva, ja alalla etsitään jatkuvasti uusia tapoja vähentää sekä päästöjä että materiaalien kulutusta. Suomessa kehitettävillä uusilla innovaatioilla tulee olemaan maailmanlaajuinen merkitys sementin käytön vähentämisessä.

Betonin sideaineena voidaan hyödyntää erilaisia teollisuuden sivuvirtoja korvaamassa kokonaan tai osittain sementtiä. Tällaisissa ns. vihreissä betoniresepteissä sementtiä on korvattu esimerkiksi masuunikuonalla tai lentotuhkalla ja EU-rahoitteisessa WOOL2LOOP-hankkeessa on tutkittu eristeenä käytetyn lasivillan uudelleen hyödyntämistä betonin sideaineena. Teema on kiertotalouden kannalta merkittävä, sillä rakennuseristeenä käytettävälle purkuvillalle ei ole tällä hetkellä juurikaan uusiokäyttömahdollisuuksia ja sitä päätyy kaatopaikoille pelkästään Suomessa jopa 20 000 tonnia vuodessa. Villajauheen kaltaisilla vaihtoehtoisilla sideaineilla voidaan osittain korvata sementtiä betonin valmistuksessa ja leikata näin betonin ympäristövaikutuksia jopa 80-90 prosenttia.

Haastamme kaikki betoniyritykset kokeilemaan, miten villajauhetta voisi käyttää betoniresepteissä ja tuotteissa

Innovaatiohaasteen tavoitteena on kannustaa betoniyrityksiä etsimään uusia käyttökohteita vihreille betoniresepteille ja luoda tätä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, samalla kun etsitään keinoja uudelleenkäyttää purkuvillaa ja pienentää betoninvalmistuksen päästöjä. Tarkoituksena ei ole kilpailla perinteisen betoninvalmistuksen kanssa, vaan etsiä reseptejä ja käyttökohteita betonille, jossa on käytetty lasivillajauhetta. Tällaista betonia voisi käyttää esimerkiksi ympäristörakentamisessa.

Mitä?

Innovaatiohaaste betonialan yrityksille, tavoitteena löytää uusia mahdollisuuksia hyödyntää purkuvillajauhetta betoniresepteissä ja tuotteissa.

Miten?

Osallistuville yrityksille jaetaan noin kuution verran Laakson sairaalasta talteenotetusta eristevillasta jauhettua villajauhetta itsenäisiä kokeiluja varten. Kokeilut esitellään Helsingin kaupungintalolla demopäivässä.

Miksi?

Haaste tarjoaa neuvoja, tukea ja materiaalia mineraalivillajauhe -kokeiluun betonin valmistuksessa. Osallistu viemään kiertotaloutta eteenpäin ja verkostoidu alan asiantuntijoiden ja muiden betonitoimijoiden kanssa. Joryn valitsema tiimi pääsee esittelemään kokeiluaan Ympäsristöministeriön Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäiville ja Helsingin kiertotalousklusteri auttaa etsimään tälle ratkaisulle pilottiympäristön – tai kohteen esimerkiksi ympäristörakentamisen ympäriltä.

Kenelle?

Mukaan voi hakea kaikki betonialan yritykset ja toimijat, joilla on y-tunnus ja jotka haluavat viedä kiertotaloutta eteenpäin. Haasteeseen kuuluu kaksi lähitapaamista, jonne toivomem 2-5 hengen tiimiä. Lähitapaamiset järjestetään elokuussa ja lokakuussa.

Milloin?

Elokuu-lokakuu 2022, haku on auki parhaillaan ja päättyy 12.6.2022. 

Tule kuulemaan innovaatiohaasteesta lisää infowebinaarissa 16.5.2022, ilmoittaudu mukaan täällä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Innovaatiohaasteen järjestävät yhteistyössä Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin kanssa EU-rahoitteinen WOOL2LOOP-hanke, Saint-Gobain Finland, Green Building Council Finland, Ytekki sekä Verona Growth.

Lue lisää Testbed Helsingin sivuilta: https://testbed.helsinki/kiertotalous/betoniyritykset-tutkivat-voisiko-purkuvillalla-osin-korvata-sementin/

Lisätietoja innovaatiohaasteesta:

No employees found