Tietotyön tekijöinä meille sanotaan entistä harvemmin mitä meidän tulisi seuraavaksi tehdä, milloin ja missä järjestyksessä. Entistä harvemmin meitä vaaditaan tulemaan kello 9 työpaikalle ja vielä harvemmin työt voi huoletta jättää kello viideltä toimistolle. Historiaa ovat pian myös kiinteät toimipisteet, standardoidut työvälineet ja tarkkaan määritellyt toimintaohjeet.

Työntekijän autonomian ja itseohjautuvuuden lisääntymisestä on hyötyä sekä henkilöstölle että organisaatiolle: tiedonjako paranee (Foss et al 2009), henkilöstön työtyytyväisyys (Richer et al 2002) sekä motivaatio vahvistuvat (Deci et al, 2017) ja työntekijät omistautuvat vahvemmin työlleen (Fernet et al 2012).

Lisääntyvän vapauden ohella työntekijöiden odotetaan kuitenkin ottavan vastuuta siitä vapaudesta, joka heille annetaan. Heidän tulee käyttää aikansa fiksusti, tehokkaasti ja vaikuttavasti samalla, kun selkeät ohjeet ja prioriteetit vähenevät. Heidän tulee siis itsenäisesti tunnistaa se työ, joka on kunakin hetkenä kaikkein arvokkainta organisaatiolle ja asiakkaille, ja samalla jättää vähäarvoisempi työ kokonaan tekemättä. Tällainen priorisointi on monelle haastavaa ja aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta: työn epäselvyys turhauttaa ja hallinnan tunne työssä katoaa.

Vapaus vaatiikin rinnalleen taitoja, joiden avulla ihminen pystyy toimimaan tällaisessa uudessa työympäristössä.

Näitä taitoja kutsutaan itsensä johtamisen taidoiksi. Itsensä johtaminen tarkoittaa kykyä ohjata omaa toimintaa niin, että saa itselle ja muille merkityksellisiä asioita aikaiseksi samalla, kun nauttii työstään ja elää tasapainoista elämää.

Miten kehität itsensä johtamisen taitoa?

Itsensä johtamisen kyky koostuu täysin opittavissa olevasta kokoelmasta taitoja. Kehittääksemme itsensä johtamisen taitoja pitää meidän viedä yllä oleva määritelmä konkreettiselle tasolle. Konkretia löytyy niistä taidoista, joista itsensä johtaminen koostuu eli kyvystä:

  • löytää oma sisäinen motivaatio työhön ja kehittymiseen
  • priorisoida ja suunnitella työnsä
  • tehdä työnsä tehokkaasti ja fiksusti
  • levätä ja palautua työstä
  • pitää huolta omasta hyvinvoinnista

Seuraava vaihe on valita yksi ylläolevista teemoista ja suunnitella käytännön tasolla, miten aiot kehittää siihen liittyviä taitoja. Mitä kirjoja aiot lukea, mitä kursseja käydä ja miten aiot viedä niissä esitetyt konkreettiset menetelmät osaksi päivittäistä työntekoasi?

Tekemäsi suunnitelman polttoaineeksi tarvitset motivaatiota sen toteuttamiseen. Löydät sisäisen motivaation oppimiseen, kun näet kirkkaasti, miten muutos omassa toiminnassasi johtaa itsellesi merkityksellisiin päämääriin. Taitoa kehittämällä saavutat siis asioita, joita aidosti ja oikeasti haluat. Ne voivat esimerkiksi olla enemmän energiaa perheesi kanssa, suurempi positiivinen vaikutus muihin ihmisiin työn kautta, parempi hallinnan tunne työssä ja elämässä tai muita itsellesi merkityksellisiä päämääriä. Tätä kautta muutat siis sisäisen puheesi muodosta ”pitäisi” muotoon ”haluan”, mikä on jo ensimmäinen askel kohti itsensä johtamisen ensimmäistä taitoa: kykyä löytää oma sisäinen motivaatio työhön ja kehittymiseen.

Verona Consultingin itsensä johtamisen kehitysohjelma on digitaaliselle dialogialustalle rakennettu valmennusohjelma. Ohjelmassa sinulla on mahdollisuus kehittää itsensä johtamisen taitoja yhdessä organisaatiosi muiden henkilökohtaisesta kasvusta kiinnostuneiden kanssa.

Kehitä itsensä johtamisen taitoja opaskirjan avulla. Lataa tästä!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Jenni Jeskanen

Senior Managing Consultant

+358 40 576 3982