Wait when page loaded

verona@verona.fi

+358 10 232 7700

Yritys

Verona

Verona on asiantuntijayritys, jonka erikoisalaa ovat omistajavetoisten yritysten kasvu, jatkuvuus ja vaurastuminen. Toimimme omistajayrittäjän ja yritysjohdon henkilökohtaisena neuvonantajana kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren vaiheissa alkaen yrityksen perustamisesta ja jatkuen kasvuun, yritysrakenteen suunnitteluun, kansainvälistymiseen, sukupolven- tai omistajanvaihdoksiin ja kertyneen varallisuuden hallintaan.

Keskeisiä työvälineitämme ovat henkilö- ja yritysverotukseen, omistusjärjestelyihin ja varallisuudenhallintaan liittyvät valinnat ja niiden toteutus. Päämäärämme on asiakkaan liiketoiminnallinen ja taloudellinen hyöty, jonka myös laskemme auki aina kun mahdollista.

Uskottu neuvonantaja kaikissa yrittäjyyden ja omistamisen vaiheissa

Arvot

Asiakasymmärrys

Tuotamme asiakkaillemme parhaita mahdollisia räätälöityjä ratkaisuja verotukseen, omistamiseen ja yrittämiseen liittyen. Tavoitteenamme on toimia asiakkaan uskottuna asiantuntijana arvostamalla asiakasta ja ymmärtämällä asiakkaan kokonaistilanne, yksilölliset tarpeet ja tulevaisuuden suunnitelmat.
On kunnia-asiamme, että ymmärrämme asiakkaidemme toiminnan sekä omistajien tahtotilan ja päämäärät. Vain tällöin voimme auttaa asiakkaitamme aidosti parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrittäjyys

Käsityksemme yrittäjyydestä perustuu kokemukseen, jonka olemme vuosien varrella omaksuneet toimiessamme tiiviissä yhteistyössä suomalaisten yrittäjien kanssa. Yrittäjyyttä leimaavat mielestämme muun muassa seuraavat käsitteet:

  • itsensä likoon pistäminen ja vastuunottaminen omasta työstä
  • liiketaloudellinen ja kustannustehokas ajattelutapa
  • innovatiivisuus
  • halu tuottaa laatua ja lisäarvoa
  • jämäkkyys päätöksenteossa

Näitä ominaisuuksia haluamme vaalia / vaalimme myös omassa työssämme.

Eettisyys

Eettisyys työssämme syntyy kolmesta perusarvosta:

  • luotettavuus
  • avoimuus
  • rehellisyys

Antamamme neuvot ovat aina eettisesti ja moraalisesti hyväksyttäviä sekä lainmukaisia. Toimintamme tulee aina olla läpinäkyvää ja avointa kaikkia sidosryhmiä kohtaan.

Keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö

Uskotun asiantuntijan konsepti ja halu tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista palvelua edellyttää meiltä jokaiselta keskinäistä kunnioitusta ja halua jakaa tietoa. Kukaan meistä ei ole kaikkien alojen erikoisasiantuntija, joten laaja-alaisen lisäarvon tuottamisen siemen onkin mutkattomassa ja avoimessa yhteistyössä. Sisäinen yhteistyömme luo vakaan perustan, joka mahdollistaa parhaan palvelun asiakkaalle ja jonka varassa voimme kasvaa asiakkaidemme uskotuiksi asiantuntijoiksi.

Visiomme

Visiomme on olla edelläkävijä yrittäjyyden ja omistajuuden asiantuntijapalveluiden tuottamisessa. Näemme ihmisen yrityksen takana, ja haluamme tarjota kokonaisvaltaisia ja yksilökohtaisia palveluita yrityksen koosta riippumatta. Yhdessä löydämme ratkaisun myös umpikujasta; mottomme onkin ”optimisti ei pety”. Uskomme asiakkaaseemme ja heidän yritystensä toimintaan.
Haluamme antaa asiakkaillemme kaiken asiantuntemuksemme. Luota meihin, me luotamme sinuun.

Toimintafilosofiamme

Haluamme ymmärtää kokonaisuuksia. Näkemyksemme on, että ymmärtämällä liiketoiminnan, omistajan ja perheen tahtotilat olemme askeleen edellä muita.
Tavoitehakuisuus, vastuullisuus ja pyrkimys lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle ovat toimintamme kulmakiviä.
Tiedämme liiketoimintamme menestyksen olevan kiinni korkeasta ammattitaidosta yhdistettynä luovuuteen, oikeiden kysymysten esittämiseen ja ennen kaikkea asiakkaan kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Rohkaisemme työntekijöitämme uusiin saavutuksiin yhdessä tekemällä ja innovoimalla.
Arvostamme erilaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä haluamme luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Tämän kaiken pohjana on toistemme kunnioitus ja arvostus.

Johto