Viisi vinkkiä yritysverotukseen – muista ainakin nämä!

Viisi vinkkiä yritysverotukseen vuodelle 2018. Vinkit kokosi Veronan Kalle Suontausta.

  1. Uusi ennakkomenettely

Ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä enää yhden kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen korottomasti.

  1. Yritysten tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Korkoja lasketaan aiempaa pitemmältä ajanjaksolta jäännösverolle ja veronpalautukselle sekä silloin, kun ilmoittaminen on laiminlyöty. Huojennettu viivästyskorko korvasi maksettavan yhteisökoron.

  1. Työnantajan maksama koulutus verovapaaksi

Työnantajan maksama koulutus vuoteen on 2018 saakka verotettu työntekijän palkkana, jos työntekijä on koulutuksen myötä saanut uuden ammattitaidon, ammattinimikkeen tai perustutkinnon. 1.1.2018 lähtien työnantaja voi maksaa työntekijän ajokortin, ammattitutkinnon yms. tutkintoon johtavan koulutuksen, ilman että tästä katsotaan syntyvän työntekijälle veronalainen etu.  Edellytyksenä kuitenkin on, että koulutuksesta on hyötyä myös työnantajalle eikä koulutuksen maksaminen ole palkkio tehdystä työstä.

  1. Osakeyhtiöiden tulolähdejakoon muutoksia?

Valtiovarainministeriössä valmistellaan osakeyhtiöiden tulolähdejaon muutosta. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tappioiden vähennysoikeutta laajennetaan niin, että osakeyhtiö voi vähentää yhden tulolähteen tappion toisen tulolähteen voitosta. Lain valmistelu on alkanut syksyllä 2016 ja lain oli määrä tulla voimaan 2018 alusta. Valmistelu ei ole edennyt suunnitellusti ja osakeyhtiöiden tulolähdejakoa koskevat lait ovat ennallaan vuonna 2018. Lain valmistelutyölle on annettu jatkoaikaa 30.4.2018 saakka.

  1. Tuloveroilmoitukset tulee antaa sähköisesti

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti marraskuusta 2017 alkaen.