Verotus

Verotus on olennainen osa taloudellisen päätöksenteon suunnittelua niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin kannalta. Päätöksenteon todelliset motiivit ja tahtotila ovat avainasemassa jo ennen kuin verotusta suunnitellaan. Kun ymmärrämme, mikä on asiakkaan tahtotila ja mihin tulevilla toimilla tähdätään, voimme suunnitella järkevimmän ja verotehokkaimman tavan haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Veropalvelumme

Veroasiantuntijamme auttavat Teitä kaikilla verotuksen aloilla. Tarjoamme palveluita henkilöverotukseen, yritysverotukseen, lahjaverotukseen ja perintöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme Teitä menestymään ja luomaan omistajalle sekä yritykselle parhaimman mahdollisen lopputuloksen.

Veropalveluihimme kuuluvat muun muassa,

Verotuksen suunnittelu

Veroilmoituksissa ja mahdollisissa verotarkastuksissa avustaminen

Valitus- ja hakemusasiat

Verotukseen liittyvät selvitykset ja kartoitukset

Päätöksenteon todelliset motiivit ja tahtotila ovat avainasemassa jo ennen kuin verotusta suunnitellaan

Yritysverotus

Yrityksen verotuksessa ja verosuunnittelussa on usein kyse suurista taloudellisista intresseistä. Verotuksella onkin suuri vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Meidän näkemyksemme mukaan yritysverotuksen pitää kuitenkin aina seurata liiketoimintaa: häntä ei saa heiluttaa koiraa.

Toimintamme lähtökohta yhtiön omistaja-arvon kasvattamisen tukeminen on tavoitteena kaikessa mitä teemme. Yhtiön omistus- ja rahoitusrakenteen tulee vastata mahdollisimman hyvin yrityksen ja sen omistajien tarpeita ja tavoitteita. Kokonaisuuden hallinnan kautta saavutetaan myös yritykselle paras mahdollinen lopputulos.


Yritysverotuspalveluihimme kuuluvat muun muassa

Kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen suunnittelu

Yritys- ja omistusjärjestelyt

Konsernin efektiivisen veroasteen suunnittelu

Sukupolvenvaihdokset

Yritysveroilmoitukset

Verovalitusasiat

Poikkeuslupahakemukset

Ennakkotiedot /-ratkaisut

Tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, ennakkoperintään ja varainsiirtoverotukseen liittyvät selvitykset

Verotarkastuksessa avustaminen

Verokartoitukset

Siirtohinnoittelu

Veroasioiden kokonaisvaltainen hallinta

Ota yhteyttä asiantuntijaamme yritysverotukseen liittyvissä kysymyksissä

Jukka Nisonen

Tax Partner

+358 40 552 9058

Henkilöverotus

Henkilöverotukseen erikoistuneet asiantuntijamme ovat sekä yritysasiakkaiden että yksityishenkilöiden käytettävissä kotimaiseen ja kansainväliseen henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme erityisesti sijoitustoiminnan verosuunnittelussa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä perintö- ja lahjaverosuunnittelussa sekä kansainväliseen työskentelyyn liittyvissä verokysymyksissä. Lisäksi laadimme testamentteja, lahjakirjoja ja perukirjoja sekä selvitämme verotuksellisesti edullisimmat vaihtoehdot perinnönjakoja ja osituksia toimitettaessa tiiviissä yhteistyössä yhtiön mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen tai muuhun omistusjärjestelyyn liittyen toimien kanssa.


Yksityishenkilöille tarjottaviin palveluihin kuuluvat muun muassa

Sijoitustoiminnan verosuunnittelu kotimaisissa ja kansainvälisissä tilanteissa

Perhevarallisuuden verosuunnittelu, perintö- ja lahjaverotus

Verotuksen hallinnointi ja pitkän aikavälin vero-optimointi

Yksityishenkilöiden veroilmoituspalvelut

Ulkomaille / Suomeen muuttoon liittyvät verokysymykset

Voisimmeko auttaa Teitä henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä?

Alex Björklund

Tax Advisor, Wealth Planning, Partner

+358 40 738 7117

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Yrityksen omistusrakennetta muutettaessa, toimintoja uudelleen organisoitaessa tai yritystoiminnan laajentamista suunniteltaessa on tärkeää selvittää toimien verotuksellinen tehokkuus sekä veroseuraamukset. Olemme asiakkaidemme tukena yritystoiminnan muutostilanteissa ja autamme yritysjärjestelyiden verosuunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä lakipalveluidemme kanssa.


Yrityskaupan rakenteen verosuunnitteluun kuuluvat muun muassa

Verotuksen due diligence

Yritysrakenteen ja / tai kaupan strukturointi

Rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu

Kauppasopimusten ja osakassopimusten kommentointi verotuksen kannalta

Kannustinjärjestelmien suunnittelu

Yritysjärjestelyjen verosuunnitteluun kuuluvat muun muassa

Yritysrakenteen strukturointi

Sopimusten kommentointi verotuksen kannalta

Rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu

Liiketoimintojen uudelleen organisointi

Osakkaiden verotus

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä

Santtu Rinne

Corporate Law Advisor, Partner

+358 50 341 6488

Kansainvälinen verotus

Kokeneet kansainvälisen verotuksen asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme kansainvälisiä aspekteja sisältävässä verosuunnittelussa. Meillä on laaja kokemus sekä yksityishenkilöiden kansainvälisessä verosuunnittelussa ja toteutuksessa että kansainväliseen yritysverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelutyön lisäksi toteutamme yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa Suomen rajat ylittävät yritysjärjestelyt, yrityskaupat sekä avustamme yksityishenkilöitä ulkomaille muuttoon ja Suomeen muuttoon liittyvissä verotusasioissa.


Kansainväliseen veroneuvontaamme kuuluvat muun muassa

Kansainvälisten konsernirakenteiden uudelleenjärjestelyt

Kansainvälisten yrityskauppojen suunnittelu ja toteutus

Kansainvälisten rahoitusrakenteiden suunnittelu ja toteutus

Suomalaisen yhtiön toiminnan laajentaminen ulkomaille

Ulkomaisen yhtiön toiminnan laajentuminen Suomeen

Yksityishenkilön Suomeen muuttoon liittyvät verokysymykset

Kansainvälisten sijoitusratkaisujen suunnittelu ja toteutus

Ota yhteyttä kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä!

Jukka Nisonen

Tax Partner

+358 40 552 9058

Sinua saattaisi kiinnostaa