VERONA Q&A – KHO:n ratkaisu vaikuttaa kiinteistönvuokraustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sukupolvenvaihdokseen

VERONA Q&A VOL. 4                           

Kysymyksiä ja vastauksia verotukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Asiantuntijoina veronalaiset itse. Veroasiantuntija Henri Heikkonen selittää miten KHO:n tuore ratkaisu vaikuttaa kiinteistönvuokraustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sukupolvenvaihdokseen sekä miten yhtiöissä voidaan varautua ratkaisun vaikutuksiin. 

 


KHO:n ratkaisu täsmentää sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamista

Lähtökohtaisesti sukupolvenvaihdoshuojennusta voidaan soveltaa vain elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeen lahjoitukseen. Kiinteistöjen vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeen lahjoituksiin ei perinteisesti ole voitu soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa kiinteistöjen vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö on osa elinkeinotoimintaa harjoittavaa konsernia ja vuokraa kiinteistöt konsernin käyttöön. Korkeimman hallinto-oikeuden tuore ratkaisu KHO 2018:160 täsmentää kiinteistöyhtiön sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisalaa.

Kerro taustaa tälle ratkaisulle – miten tapauksen yhtiö oli toiminut?

KHO:n ratkaisussa oli kyse tapauksesta, jossa luonnollinen henkilö omisti elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita sekä tälle yhtiölle kiinteistöjä vuokranneen kiinteistöyhtiön osakkeita. Omistaja halusi lahjoittaa lapselleen kiinteistöyhtiön osakkeita.

Millä perusteella KHO päätti, että tässä kyseisessä tapauksessa ei voitu soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta?

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kiinteistöyhtiön ei voitu katsoa harjoittavan elinkeinotoimintaa, eikä sitä muutenkaan voitu pitää sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksessä tarkoitettuna yrityksenä. Näin ei ollut siitäkään huolimatta, että lahjoittaja omisti myös sellaisen yhtiön osakkeita, jonka elinkeinotoiminnan käyttöön kiinteistöt oli vuokrattu.

Mikä merkitys KHO:n ratkaisulla on noin yleisesti?

Useat yhtiöt ovat jakautuneet tai niiden omistusrakenne on muuten muodostettu siten, että yhtiön elinkeinotoiminta ja kiinteistötoiminta on eriytetty omiin yhtiöihin. Ratkaisun mukaan, vaikka kummatkin yhtiöt olisivat saman luonnollisen henkilön omistuksessa, kiinteistöyhtiön lahjoitukseen ei voida myöntää sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Millä tavalla sukupolvenvaihdoksen edessä olevan yhtiön kannattaa varautua saadakseen kiinteistönsä SPV-huojennuksen piiriin?

Omistusrakenteiden suunnittelussa tulisi aina ottaa huomioon yhtiön ja sen omistajan elinkaaren vaihe ja katsoa tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä. Tämä tuore KHO:n ratkaisu täsmentää luonnollisen henkilön omistaman kiinteistöyhtiön sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksiä. Suosittelemme kiinteistöjä omistavien perheyrittäjien olemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Veronan asiantuntijoihin. Omistusrakennetta voidaan muokata tai se voidaan alusta asti perustaa siten, että omistusrakenne mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan sukupolvenvaihdoksen.