VERONA Q&A – asiaa rakennuksen kiinteistöverosta

VERONA Q&A VOL. 2                            

Kysymyksiä, vastauksia ja linkkejä verotukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Asiantuntijoina veronalaiset itse. Veroasiantuntija Henri Heikkonen kertoo kiinteistöön kuuluvien rakennusten arvioinnin merkityksestä kiinteistöverotuksessa.

 


 

KIINTEISTÖVERO, VARAINSIIRTOVERO JA RAKENNUKSEN PYSYVYYDEN ARVIOIMINEN

Helsingin hallinto-oikeus on antanut tuoreen kiinteistöveroa koskevan ratkaisun siitä, milloin rakennuksen katsotaan palvelevan kiinteistöä pysyvästi. Ratkaisulla voi olla laajakantoiset vaikutukset paitsi kiinteistöverotukseen myös varainsiirtoverotukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö yhdessä uuden Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kanssa muodostavat vaikeasti tulkittavan kokonaisuuden.

 

Kerro vähän taustaa tälle aiheelle

 

Mikäli rakennus palvelee kiinteistöä pysyvästi, sen verotusarvosta määrätään vuotuinen kiinteistövero. Sillä ei ole merkitystä, sijaitseeko tämä ns. pysyvä rakennus vuokramaalla vai omalla maalla. Kun pysyvä rakennus myydään, siitä maksettavasta kauppahinnasta peritään varainsiirtovero. Jälleen ei ole merkitystä, sijaitseeko myytävä rakennus vuokramaalla vai omalla maalla. Jos rakennusta ei ole tarkoitettu palvelemaan kiinteistöä pysyvästi, siitä ei makseta kiinteistöveroa tai varansiirtoveroa.

 

Mistä uudessa hallinto-oikeuden ratkaisussa on kyse?

 

Helsingin hallinto-oikeuden tuoreen ratkaisun (07364/17/8111) mukaan satamakiinteistöllä sijaitsevat PVC-hallit oli tarkoitettu palvelemaan kiinteistön käyttöä pysyvästi ja niistä tuli maksaa kiinteistövero. PVC-hallit oli rakennettu teräsrungoista, joiden päälle oli pingotettu PVC-muovi. Hallit oli ankkuroitu pulteilla tasaiselle asfalttialustalle, minkä johdosta ne olivat valittajan mukaan nopeasti ja vaivattomasti siirrettävissä. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että valittaja ei ollut osoittanut PVC-hallien käyttötarkoitusta väliaikaisena. Lisäksi ratkaisun lopputulokseen vaikutti se, että osa PVC-halleista oli sijainnut kiinteistöllä yli 10 vuotta.

 

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos poikkeaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta KHO 2016:102. Tapauksessa yritys vuokrasi asiakkaille PVC-halleja ja tarjosi niihin liittyvät asennus- ja korjauspalvelut. Vuokrasopimus oli tyypillisesti vuoden tai kahden vuoden mittainen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei PVC-hallien ollut tarkoitus palvella asiakkaan kiinteistöä pysyvästi, eikä yrityksen tullut maksaa halleista kiinteistöveroa.

 

 Onko aiheesta muuta oikeuskäytäntöä?

 

Korkein hallinto-oikeus on arvioinut rakennuksen pysyvyyttä myös varainsiirtoverotusta koskevassa asiassa. Ratkaisussa KHO 14.12.2016 T 5287 korkein hallinto-oikeus katsoi, että ostajan ei tullut maksaa varainsiirtoveroa peruskorjattavan koulun väestötilana käytettävän moduulielementtirakennuksen kaupassa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että moduulirakennus ei palvellut koulukiinteistöä pysyvästi, kun rakennus oli tarkoitettu opetuksen järjestämistä varten koulun peruskorjauksen ajaksi. Helsingin kaupungin oikeus ostaa moduulirakennus itselleen vuokra-ajan päätyttyä ei riittänyt rakennuksen katsomiseksi pysyväksi. Ratkaisua voidaan soveltaa myös kiinteistöverotuksessa, kun arvioidaan rakennuksen pysyvyyttä.

 

Miksi rakennusten pysyvyyttä kannattaa arvioida?

 

Rakennusten omistajat saattavat maksaa kiinteistöveroa turhaan siirrettävissä olevista rakennuksista. Samoin kiinteistöjen ja rakennusten kaupoissa varainsiirtovero saatetaan virheellisesti määrätä myös kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuksesta, vaikka rakennus olisikin tarkoitettu kiinteistölle vain tilapäisesti. Rakennuksen/rakennelman pysyvyyden ja väliaikaisuuden arviolla voi olla myös vaikusta siitä verotuksessa tehtävien poistojen määrään.

 

Miten Verona voi olla avuksi?

 

Suosittelemme rakennusten omistajia ja ostajia kääntymään Veronan puoleen jo ennakolta kiinteistöveron ja varainsiirtoveron oikean määrän varmistamiseksi. Mikäli olet jo maksanut kiinteistöveroa myös sellaisesta rakennuksesta, joka ei palvele kiinteistöä pysyvästi, avustamme sinua hakemaan kiinteistöverotukseen oikaisua. Myös toimitettua varainsiirtoverotusta voidaan jälkikäteen oikaista.

 

Henri Heikkonen, veroasiantuntija, Verona