Valmentava johtaminen

Valmentava johtamistyyli luottaa ihmisten voimavaroihin, lisää vastuunottoa ja nopeuttaa aikaansaavuutta maailmassa, jossa ei ole valmiita vastauksia.

Valmentava johtaminen: tehtävänä auttaa toisia onnistumaan

Miten sinua on johdettu? Oletko kokenut olevasi arvostettu, kuuntelun ja luottamuksen arvoinen? Onko kohtaamasi johtaminen vahvistanut uskoasi omiin kykyihisi ja potentiaaliisi, auttanut sinua näkemään voimavarasi ja rohkaissut sinua etsimään ratkaisuja ja toimimaan niiden mukaan?
Jos vastasit kyllä, olet todennäköisesti kohdannut valmentavaa johtajuutta.

Lue lisää! >>

Valmentava johtaja: vahvista läsnäolon ja kohtaamisen taitoasi

”Ole juuri siellä missä olet”. Ihmiselle vaikeinta on olla nykyhetkessä. Mieluummin mietimme juuri tapahtunutta tai tulevaisuutta. Aivomme rekisteröivät jatkuvasti erilaisia virikkeitä ja signaaleja, jotka vievät helposti huomiomme. Kiire, keskeytykset ja uskomukset aina saatavilla olon tarpeesta heikentävät kykyämme olla läsnä ja siksi taitoa kannattaa tietoisesti harjoittaa. 

Lue lisää! >>

Miksi valmentava johtaja hyötyy tunnetaidoista?

Miten tunteita huomioimalla voit valmentaa ja energisoida johdettavia parempiin tuloksiin ja löytää avaimia etenemistä estäviin lukkoihin?

Tunteet vaikuttavat ajattelumme laajuuteen ja päättelymme laatuun; epämiellyttävät tunnetilat heikentävät ajattelua ja kykyä vastaanottaa informaatiota. Miellyttävät tunteet vastaavasti antavat energiaa, laajentavat havainnointikykyä ja lisäävät idearikkautta.

Lue lisää! >>

Valmentava johtaja auttaa tavoitteen kirkastamisessa ja fokuksen säilyttämisessä

Miten valmennat johdettaviasi johtamaan omaa työtään keskittyen olennaiseen ja miten autat heitä oivalluttavia kysymyksiä hyödyntämällä hahmottamaan uusia näkökulmia ja ratkomaan eteen tulevia haasteita?

Valmentavalla otteella voit yhdessä johdettavien kanssa lisätä tietoisuutta siitä, miksi jotakin kannattaa tavoitella eli mitä sen myötä itsellemme ja tiimillemme saamme.

Lue lisää! >>

Valmentavan johtamisen ytimessä on kyky kasvattaa ihmisten potentiaalia

Työelämä vaatii ja mahdollistaa jatkuvan uuden oppimisen. Valmentava johtaminen on parhaimmillaan työkalu oppivan organisaatiokulttuurin vahvistamiseen, jossa yksilöitä ja tiimejä rohkaistaan ottamaan voimavarat käyttöön ja aktiivisesti haastetaan heitä hyödyntämään vahvuuksia uusilla tavoilla sekä löytämään uudenlaisia lähestymistapoja.

Lue lisää! >>

Valmentava ote syventää johtajan itsetuntemusta

Blogisarjan edellisissä osissa keskityimme niihin taitoihin, joita tarvitaan juuri toisten onnistumisen johtamisessa. Tässä viimeisessä osassa syvennytään johtajan itsensä onnistumiseen ja miten valmentava ote voi tukea esihenkilöä itseään onnistumaan ja lisäämään itseymmärrystä.

Lue lisää! >>

Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Johtamisen kehittämisen asiantuntijamme:

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Sinua voisi kiinnostaa myös: