Työntekijäkokemuksen johtaminen

Home » Verona Consulting » Johtaminen ja organisaatiot » Työntekijäkokemuksen johtaminen

Työntekijäkokemus on yksi kriittisimmistä strategisista kilpailueduista organisaatioille. Työntekijäkokemukseen panostavissa yrityksissä tuottavuus per työntekijä on jopa nelinkertainen. Samoin työntekijöiden kokema kasvu ja kehitys on merkittävästi parempi kilpailijoihin nähden.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Strategian sisäistäminen ja oman roolin ymmärtäminen osana strategiaa on vahvempi henkilöstöllä organisaatioissa, jotka panostavat työntekijäkokemukseen
  • Organisaation kyky houkutella ja pitää alan parhaat osaajat paranee tilanteessa, jossa kilpailu osaajista kovenee
  • Tulos per työntekijä on nelinkertainen työntekijäkokemukseen panostavissa yrityksissä

Hyvä työntekijäkokemus on merkittävä kilpailuetu

Alle puolet organisaatioista hyödyntää erinomaisesta työntekijäkokemuksesta saatavaa kilpailuetua. Kuitenkin tarvelähtöiseen työntekijäkokemukseen satsaamalla voi olla houkuttelevin ja merkityksellisin työpaikka – nyt ja tulevaisuudessa. Työntekijäkokemus tuo arvoa niin organisaatiollenne, asiakkaillenne kuin työntekijöillenne. Asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen välinen liitto on vahva: erinomainen työntekijäkokemus on edellytys erinomaisen asiakaskokemuksen syntymiselle.

”Työntekijäkokemuksen merkitys ja tärkeys tuli viimeistään tässä päivässä selväksi. Sisältö oli hyvä ja mielenkiintoinen. Motivoiva kouluttaja, joka toi hyvin käytännön esimerkkien avulla aihetta esiin.”

Työntekijäkokemus strategisena kilpailuetuna -valmennuksen osallistuja

Työntekijäkokemuksen muotoilu

Kehitämme työntekijäkokemusta kokonaisvaltaisesti. Olemme luoneet työntekijäkokemuksen kehittämisen viitekehyksen, jonka avulla voimme kehittää joko kokonaisuutta tai pureutua johonkin työntekijäkokemuksen osa-alueeseen.

Työntekijäkokemuksen muotoilu lähtee visiosta, työntekijäarvolupauksista ja tavoitteiden asettamisesta. Teemme ensin nykytilan analyysin, jotta ymmärrämme kasvun paikat ja osaamme vaalia arvostavasti jo olemassa olevaa hyvää. Lisäksi asetamme yhdessä työntekijäkokemukselle mittarit.

Kriittinen elementti työntekijäkokemusmuotoilussa on työntekijätarvelähtöisyys. Tunnistamme tarvelähtöisesti työntekijäryhmät ja määrittelemme työntekijäpolun. Lisäksi tunnistamme keskeiset työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät kolmesta ulottuvuudesta: fyysisestä, teknologisesta ja kulttuurillisesta.

Työntekijäkokemuksen selkärangan muodostavat organisaation olemassa olon tarkoitus, arvot ja johtamisen periaatteet. Autamme arvojen ja johtamisperiaatteiden määrittelyssä ja tuomme ne arjen tasolle. Lisäksi luomme erinomaista työntekijäkokemusta tukevan johtamismallin ja -prosessit.

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme!

Virve Kauppi

Managing Consultant

+358 407648717

Lue aiheesta lisää!