Toimintaympäristön ja yhteistyön tavoitteellinen kehittäminen

Home » Verona Consulting-OLD » Asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen » Toimintaympäristön ja yhteistyön tavoitteellinen kehittäminen

Autamme asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa lisäksi tavoitteellisesti myös toimintaympäristöään ja yhteistyötään toimintaympäristönsä keskeisten toimijoiden kanssa. Sote-alalla julkisen sektorin toimintamahdollisuuksien laajentaminen ja parantaminen yksityisen sektorin kanssa tuo toimijoille uusia mahdollisuuksia.

  • Autamme asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa lisäksi tavoitteellisesti myös toimintaympäristöään ja yhteistyötään toimintaympäristönsä keskeisten toimijoiden kanssa.
  • Hyödynnämme tässä ns. markkinamuotoilumenetelmää, joka soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, jossa tarvitaan systeemistä muutosta ja useiden toimijoiden välistä yhteistyötä tavoitellun muutoksen aikaansaamiseksi.
  • Yksityisen sektorin asiakkaidemme kohdalla tarkastelumme fokuksessa on identifoitujen kasvumahdollisuuksien vauhdittaminen esimerkiksi keskeisten toimijoiden tietoisuuteen, osaamiseen ja/tai verkostoitumiseen vaikuttamalla.
  • Sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaidemme kannalta on olennaista pohtia yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, esimerkiksi miten yhteistyömalleista ja niiden taustalla olevasta toimintaympäristöstä saataisiin rakennettua sellainen, että se mahdollistaisi asiakkaita sekä molempia yhteistyöpuolia hyödyttävän yhteistyön rakentamisen.

No employees found