Testamentti ja edunvalvontavaltuutus osana omistajayrittäjän työkalupakkia

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus osana omistajayrittäjän työkalupakkia

Moni yrittäjä saattaa ajatella, että testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat ajankohtaisia vasta vuosikymmenten päästä. ”Eihän näillä ole merkitystä kuin vasta perinnönjaossa!” on yleinen harhaluulo. Näiden asiakirjojen olemassaolo on kuitenkin merkittävin osa vastuullisen omistajayrittäjän työkalupakkia tilanteissa, joissa omistajayrittäjä äkillisesti menehtyy tai tulee toimintakyvyttömäksi. Niillä voidaan muun muassa

  • Varmistaa omistajan läheisten asema, toimeentulo ja elintason säilyminen;
  • Varmistaa yhtiön katkeamaton toimintakyky ja päätöksentekokyky sekä se, että yhtiötä johdetaan halutulla tavalla ja oikeiden henkilöiden toimesta;
  • Varmistaa, ettei omaisuus voi päätyä väärille tahoille (esimerkiksi ex-puolisoille lasten perimisoikeuden kautta);
  • Varmistaa, että perilliset saavat varoja käyttöönsä hallitusti (erityisen tärkeää, jos omistajayrittäjällä on nuoria perillisiä); ja
  • Mahdollistaa järkevä verosuunnittelu.

Testamentit ja edunvalvontavaltuutukset ovat merkittävä osa myös meidän työkalupakkiamme. Mehän haluamme varmistaa, että asiakkaamme tahtotila toteutuu kaikissa mahdollisissa ─ siis myös ikävissä ─ tilanteissa.

Kun tunnemme asiakkaamme ja hänen tahtotilansa, osaamme auttaa asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla varautumaan myös pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen.

 

Vivi-Ann Viitala