Tavoitekulttuurin mukainen johtaminen ja valmentava ote

Home » Verona Consulting » Johtaminen ja organisaatiot » Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen » Tavoitekulttuurin mukainen johtaminen ja valmentava ote

Tulevaisuudessa meistä jokaisen tulee pystyä johtamaan itseämme, toisiamme ja haastavia hankkeita niin sisäisissä kuin ulkoisissa verkostoissa. Räätälöidyt johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden valmennusohjelmat tarjoavat osallistujille joustavia ja monimuotoisia välineitä, joiden avulla omaa osaamista sekä johtamista voi viedä itseohjautuvasti seuraavalle tasolle.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Strategisten tavoitteiden ja liiketoimintahyötyjen nopeampi saavuttaminen ja niiden kannalta olennaisten osaamisten kehittyminen
  • Johtamisen tason nosto, joka edelleen lisää työntekijöiden sitoutumista ja vahvistaa hyvää työntekijäkokemusta
  • Esimiesten ja työyhteisön voimavarat johtaa itseään vahvistuvat, mikä lisää hyvinvointia ja tuottavuutta

Strategiset tavoitteet valmennusohjelmien perustana

Ohjelmamme vastaavat asiakkaidemme tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ja todistetusti vaikuttavat myös tavoitteisiin pääsemiseen. Uskomme vahvasti modulaariseen ja monimuotoiseen ohjelmarakenteeseen sekä asioiden käytäntöön viemiseen. Ohjelman vaikuttavuusmittarit suosittelemme sitomaan liiketoimintahyötyihin. Valmentava johtaminen on sekä johtamis- että valmennusfilosofiamme, jolle ohjelmamme tyypillisesti rakentuvat. Lähtökohtana on rohkaista ja auttaa ihmisiä löytämään oma potentiaalinsa. Valmentava johtamistyyli luottaa ihmisten voimavaroihin, lisää vastuunottoa ja nopeuttaa aikaansaavuutta maailmassa, jossa ei ole valmiita vastauksia.

Näin suunnittelemme ja toteutamme vaikuttavia valmennuksia johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille:

Aloitamme suunnittelun käymällä yhdessä läpi asiakkaamme kanssa strategian tärkeimmät tavoitteet selvittääksemme, millainen ohjelma kehittää parhaiten organisaationne osaamisia ja johtajuutta.

Valitsemme tärkeimmät kehitettävät osaamiset ja johtajuusteemat sekä liiketoimintahyötyihin sidotut vaikuttavuusmittarit. Tuemme asiakkaitamme laaja-alaisesti osaamisen kehittämisessä: kehitettävät osaamiset voivat liittyä esimerkiksi strategiseen ajatteluun, liiketoiminnan kehittämiseen, ratkaisu- tai palveluliiketoimintaan tai myynnin johtamiseen. Kehitettävät johtajuusteemat puolestaan liittyvät usein valmentavaan johtamiseen, muutoksen johtamiseen, suorituksen johtamiseen, jatkuvaan parantamiseen ja ketteriin toimintatapoihin, projektijohtamiseen ja itsensä johtamiseen.

Rakennamme modulaarisen, monimuotoista oppimista sekä käytäntöön viemistä tukevan ohjelmarakenteen sekä varmistamme, että osaamisen ja johtajuusteemojen kehittäminen tukevat toinen toisiaan. Olemme esimerkiksi yhdistäneet asiakaskokemuksen kehittämisen valmentavaan johtamiseen, jossa esimiehet ovat valmentavan johtamisen opein sparranneet ja rohkaisseet henkilöstöä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Valmentavalla johtamistavalla on ollut suora linkki asiakaspalvelun paranemiseen ja myynnin sekä myyntikatteen kasvuun.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Sinua voisi kiinnostaa myös