Talous ja rahoituksen riittävyys

Autamme asiakkaitamme sote-toimialalla tulevaisuuden talouden ja rahoituksen riittävyyden varmistamisessa, tavoitteisiin sidostussa kustannustiedon kehittämisessä, sekä taloudellisiin analyyseihin perustuvassa toiminnan fokusoimisessa.

Talouden ja rahoituksen johtaminen:

  • Autamme kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita varmistamaan taloutensa ja rahoituksensa riittävyyden tulevaisuudessa. Lähestymistapamme ytimessä on syvällinen ymmärrys suunnitteilla olevan tarvevakiointimallin sisällöstä ja linkittymisestä kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden talouden kehitykseen lähivuosina.
  • Autamme asiakkaitamme myös tunnistamaan potentiaalisimmat tuottavuuden kehittämisen osa-alueet sekä löytämään konkreettiset lähestymistavat tuottavuuden kehittämiseen
  • Tuemme asiakkaitamme myös palveluiden ja asiakkaiden kustannustiedon kehittämisessä niin, että se tukee strategista sekä operatiivista päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kustannuslaskentajärjestelmän kehittämistä siten, että se vastaa uutta asiakassegmentoinnin mallia ja tätä asianmukaisella tavalla tukevaa palvelujen ryhmittelyä. Autamme asiakkaitamme myös arvioimaan mahdollisimman palkkaharmonisoinnin taloudelliset vaikutukset.
  • Tuemme asiakkaidemme toiminnan suunnittelua myös fokusoidumpia päätöksiä taustoittavia taloudellisia analyyseja tuottamalla. Tällaiset fokusoidummat taloudelliset analyysit voivat tarkastella esim. vaihtoehtoisia tuotannon tapoja tai yhteistyömalleja jollain spesifisellä palvelutuotannon alueella, asiakkaan tarpeesta johtuen.