Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

Våra juridiska tjänster svarar på kundernas frågor med hjälp av ett brett servicesortiment som omfattar såväl affärsjuridik som privatpersoners juridiska problem. Våra juridiska tjänster har ett nära samarbete med våra tjänster inom såväl beskattning som företagsarrangemang, och framgångsrik juridisk rådgivning är en väsentlig del av många av dessa uppdrag. Karaktäristiskt för våra juridiska tjänster är att de sköter ärenden som gäller kunden, kundens familj och företaget på ett övergripande sätt. Detta framhävs särskilt vid skötseln av ärenden för våra företagarkunder.

Våra juridiska tjänster är ett stöd för kunderna både då företagsverksamheten ändras och i juridiska frågor som gäller företagets dagliga verksamhet. Våra juridiska tjänster genererar kvalitativa lösningar på olika bolags- och avtalsrättsliga problem och fungerar som bolagsrättslig rådgivare vid genomförandet av olika företagsförvärv och -arrangemang.

Våra juridiska tjänster för företag inkluderar bland annat:

 • köpehandlingar
 • låneavtal
 • finansierings- och säkerhetsarrangemang
 • delägaravtal
 • serviceavtal
 • direktörsavtal, lojalitetsskapande och incitamentsprogram
 • due diligence vid förvärv av företag och affärsverksamhet
 • strukturering och genomförande av förvärv av företag och affärsverksamhet
 • fastighetsköp
 • fusion
 • delning
 • överföring av affärsverksamhet
 • aktiebyte
 • ändringar av företagsformen och kontrollerat avslutande av företagsverksamheten
 • gränsöverskridande arrangemang

Arbets-, konkurrens- och IPR-rättsliga ärenden löser vi vid behov tillsammans med våra samarbetspartner.
Våra juridiska tjänster är dessutom rådgivare till kunderna i olika familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor, särskilt i fråga om förvaltning och planenlig överlåtelse av tillgångar.
Våra juridiska tjänster för privatpersoner inkluderar bland annat:

 • äktenskapsförord
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • gåvobrev
 • bouppteckningar

Kundförståelse

Företagsamhet

Etik

Ömsesidig respekt och samarbete

Våra metoder

Vi vill förstå helheten. Enligt vår uppfattning är vi ett steg före alla andra om vi förstår affärsverksamheten samt familjens och familjemedlemmarnas intentioner.

Resultatorientering, ansvarsfullhet och strävan efter att alltid generera mervärde för kunden är hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi vet att nyckeln till framgång i vår affärsverksamhet är hög yrkesskicklighet i kombination med kreativitet, ansvarsfullhet och framåtanda. Vi uppmuntrar våra anställda att uppnå nya prestationer genom samarbete och nytänkande.

Vi uppskattar differens och transparens och vill skapa lika möjligheter för alla att utvecklas i arbetet. Grunden till allt detta är jämlik behandling, respekt och uppskattning.

Familj

Individ

Företag

0
Hjälp vid skattegranskingar
0
Företagsaarangemang
0
Generatiosskiften
0
Mrd
Förvaltning av tillgångar

  Kontakt oss

  _MG_9443