Wait when page loaded

verona@verona.fi

+358 10 232 7700

Företaget

Verona

Verona är ett expertföretag vars specialområde är tillväxt, kontinuitet och uppsving i ägarledda företag. Vi är en personlig rådgivare till företagsägaren och företagsledningen i samtliga skeden av företagets och företagandets livscykel, från och med att företaget grundas och fortsättningsvis vid tillväxt, planering av företagsstrukturen, internationalisering, generations- eller ägarskifte samt förvaltning av tillgångar.

Våra centrala verktyg är att välja lämpliga åtgärder i anslutning till person- och företagsbeskattning, ägararrangemang och förvaltning av tillgångar samt förverkligandet av dessa åtgärder. Vårt mål är kommersiell och ekonomisk nytta för kunden, vilket vi också alltid beräknar då det är möjligt.

En betrodd rådgivare i alla skeden av företagandet och ägandet

Värderingar

Kundförståelse

Vi producerar bästa möjliga skräddarsydda lösningar inom beskattning, ägande och företagande för våra kunder. Vårt mål är att fungera som kundens betrodda expert genom att respektera kunden och förstå kundens helhetssituation, individuella behov och framtidsplaner. Det är en hederssak för oss att förstå kundernas verksamhet och ägarnas intentioner och målsättningar. Bara på det viset kan vi uppriktigt hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt.

Företagsamhet

Vår uppfattning om företagsamhet grundar sig på den erfarenhet som vi under årens lopp har förvärvat i nära samarbete med företagare i Finland. Vi anser att bland annat följande begrepp karaktäriserar företagsamhet:

  • det faktum att vi engagerar oss och känner ansvar för vårt arbete
  • ett företagsekonomiskt och kostnadseffektivt tankesätt
  • innovativitet
  • vilja att producera kvalitet och mervärde
  • beslutsamhet vid beslutsfattande

Vi värnar om dessa egenskaper i vårt eget arbete.

Etik

Etiken i vårt arbete består av tre grundläggande värden:

  • pålitlighet
  • öppenhet
  • ärlighet

De råd vi ger är alltid etiskt och moraliskt godtagbara och lagenliga. Vår verksamhet är alltid transparent och öppen gentemot alla intressegrupper.

Ömsesidig respekt och samarbete

Konceptet ”betrodd expert” och viljan att tillförsäkra kunden bästa möjliga betjäning förutsätter ömsesidig respekt av oss alla och vilja att dela information. Ingen av oss är specialexpert inom alla branscher och därför är ett okomplicerat och öppet samarbete fröet som tillför våra kunder mervärde inom ett brett område. Vårt interna samarbete lägger en stabil grund som möjliggör att vi kan ge våra kunder den bästa servicen och att vi själva kan utvecklas till betrodda experter för våra kunder.

Vår vision

Vår vision är att vara en föregångare inom experttjänster för företagande och ägande. Vi ser människan bakom företaget och tillhandahåller heltäckande och individuella tjänster oberoende av företagets storlek. Tillsammans hittar vi en utväg också ur en återvändsgränd. Vårt motto är mycket riktigt ”optimisten blir inte besviken”. Vi tror på kunden och kundens företagsverksamhet. Vi vill ge kunderna all vår expertis. Lita på oss, vi litar på dig.

Vår verksamhetsfilosofi

Vi vill förstå helheten. Enligt vår uppfattning är vi ett steg före alla andra om vi förstår affärsverksamheten samt ägarens och familjens intentioner. Resultatorientering, ansvarsfullhet och strävan efter att generera mervärde för kunden är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi vet att nyckeln till framgång i vår affärsverksamhet är hög yrkesskicklighet i kombination med kreativitet, att ställa de rätta frågorna och framför allt att lyssna till och förstå kunden. Vi uppmuntrar våra anställda att uppnå nya prestationer genom samarbete och nytänkande. Vi uppskattar differens och transparens och vill skapa lika möjligheter för alla att utvecklas i arbetet. Grunden till allt detta är respekt och uppskattning för varandra.

Ledningen