Strategisten muutoshankkeiden johtaminen

Home » Verona Consulting » Liiketoiminnan transformaatio » Strategisten muutoshankkeiden johtaminen

Systemaattisella ja osallistavalla johtamisella vauhditat strategisten muutoshankkeiden läpivientiä ja mahdollistat haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttamisen.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Henkilöstön sitoutumisen ja innostuksen kautta pysyvä toimintatavan muutos
  • Uusien toimintatapojen integrointi systemaattisesti olemassa oleviin prosesseihin ja toimintamalleihin
  • Tasapaino operatiivisen toiminnan jatkuvuuden ja muutoshankkeiden läpiviennin välillä
  • Organisaation oman muutosjohtamisen kyvykkyyden kehittyminen
  • Strategisten muutoshankkeiden läpivieminen tuloksellisesti, nopeammin ja kustannustehokkaammin: Esimerkiksi asiakasorganisaation liikevaihdon viisinkertaistuminen neljässä vuodessa, uusien palveluiden kaupallistamisen nopeutuminen 30 prosentilla vuodessa ja työntekijätyytyväisyyden nousu 24 %:lla kuudessa kuukaudessa

Muutoshankkeiden tuloksellinen ja tehokas läpivienti

Muutoshankkeiden tuloksellinen johtaminen on kriittinen menestystekijä strategian onnistuneelle toteutukselle. Muutosvauhti on kiihtynyt, ja hankkeita on pystyttävä viemään eteenpäin vauhdilla, operatiivista toimintaa vaarantamatta. Tutkimusten mukaan erinomaiset muutosjohtamisen kyvykkyydet omaavat yritykset saavuttavat hankkeiden tulokset kuusi kertaa todennäköisemmin.

Me autamme strategisten hankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa. Palvelussamme yhdistyvät ammattimainen ja henkilöstöä osallistava hankejohtaminen, sisältöosaaminen sekä hyötyjen systemaattinen seuranta heti ensi metreiltä lähtien.

Muutoksen onnistunut läpivienti edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi uuden toimintatavan on juurruttava osaksi ihmisten arkea. Tämä edellyttää nykyisten prosessien kattavaa läpikäyntiä, jotta ymmärretään mitä muutoksia uusi toimintatapa merkitsee käytännössä esimerkiksi johtamismallin, palkitsemisen, rekrytoinnin, roolien ja vastuiden sekä osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Uskomme, että muutos lähtee ihmisistä. Pysyviä tuloksia saavutetaan, kun ihmiset innostuvat muutoksesta ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja uusiin toimintatapoihin. Siksi työskentelytapamme on vahvasti osallistava, sparraava ja hyödynnämme myös digitaalista oppimis- ja keskustelualustaa. Tavoitteemme on, että organisaationne osaaminen kehittyy mahdollisimman laaja-alaisesti, ja pystytte hyödyntämään käyttämiämme malleja ja työkaluja toiminnassanne laajemminkin.


Systemaattista, ketterää ja iteratiivista muutosjohtamista

Lähdemme liikkeelle varmistamalla, että muutoksen suunta ja visio ovat selkeästi ja innostavasti kommunikoitavissa. Varmennamme, että muutoksella on takanaan johdon vahva tuki ja muutoksen jalkautuksen tueksi on olemassa muutosjohtajien verkosto. Lisäksi huolehdimme, että onnistumisen mittarit ja seurannan toimintatapa on määritelty ja ensimmäisten kuukausien toimintasuunnitelma tarkennettu. Seuraamme uuden toimintatavan käyttöönottoa ja henkilöstön sitoutumista muutokseen säännöllisillä mittauksilla. Palautteen ja hankkeen etenemisen pohjalta tarkennamme hankesuunnitelmaa ketterästi, vaihe vaiheelta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Jenni Jeskanen

Managing Consultant

+358 40 576 3982

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815

Lue myös: