Strategiaprosessi

Strategian tarkoituksena on luoda yhteinen ymmärrys tulevaisuuden tahtotilasta sekä tunnistaa ja konkretisoida keinot menestymisen varmistamiseksi.

Strategiaprosessin lähtökohdaksi muodostetaan hyvä ymmärrys tulevaisuuden markkinasta ja asiakastarpeista sekä yhteinen tilannekuva nykyliiketoiminnasta. Tulevaisuuden markkinatarkastelua voidaan syventää skenaariotarkastelulla sekä muodostamalla tavoitteellinen näkemys tulevaisuuden markkinasta esim. yhdessä strategisten kumppaneiden tai asiakkaan edustajien kanssa.

Strategiatyön yhteydessä on aina hyvä tarkastella myös olemassaolon perustan eli mission toimivuutta ja ajantasaisuutta sekä mahdollisesti tehdä myös arvojen tai toimintaperiaatteiden päivitys.

Visio tiivistää strategiankauden lopun tahtotilan, jota strategiset tavoitteet sekä näiden saavuttamiseksi tarvittavat menestystekijät tarkentavat.

Toimiva tapa on myös tarkastella strategiaa kahden peliareenan kautta:

  1. toiminta vakiintuneessa markkinassa
  2. toiminta uusilla kasvualueilla

Strategiatyön yhteydessä varmistetaan lisäksi, että organisaation johtamismalli ja kyvykkyydet tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista. Usein kehitetään myös jatkuvan strategisoinnin toimintamallia strategisen tehokkuuden ja ketteryyden parantamiseksi.Osallistamalla vahvasti organisaatiota poistetaan kuilua strategian määrityksen ja toteutuksen väliltä. Näin strategian sisällöstä saadaan sekä rikkaampi että konkreettisempi ja organisaation kyky strategian toiminnallistamiseen nopeutuu ja tehostuu merkittävästi.