Asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen

Sote-uudistus 2021

Home » Verona Consulting » Asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen

Pääministeri Marinin hallitus on 8.12.2020 antanut hallituksen esityksen sote-laeiksi. Sote-lakien on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2021 ja väliaikainen toimielin aloittaa heti heinäkuussa 2021. Aluevaalit pidetään alkuvuodesta 2022 ja aluevaltuustojen toimikausi alkaa maaliskuussa 2022. Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaan nimellä hyvinvointialue ja ne aloittavat toiminnan 1.1.2023. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 15.6.2021 vahvistaa kuvatun aikataulun.

Pääministeri Marinin hallituksen sote-uudistus on…

 • sadan vuoden aikana rakennetun julkisen sektorin sote-palvelujen ja pelastustoimen palvelujen rahoittamisen ja tuottamisen muutos, jossa kerätään ja jaetaan uudestaan n. 20 Mrd. euron vuosittainen sote-rahoitus.
 • Suomen suurin henkilöstöä koskeva muutos, jossa n. 170 000 henkilöä vaihtaa kuntatyönantajalta aluehallinnon palvelukseen.
 • valtava rakenteellinen ja hallinnollinen muutos, jonka seurauksena sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.
 • muutos, jossa valtio päättää strategiset linjat ja rahoituksen, jonka perusteella alueet järjestävät ja tuottavat palvelut.
 • nykyisen 300 kunnan kuntarakenteen uudistus, jossa rahoituksen pohjalta muodostuu kuntareformi ja kunnat hakevat uusia yhteisiä tapoja järjestää ja tuottaa kuntien vastuulle jäävät palvelut.
 • toimenpide, jolla kuntien ja kuntayhtymien sote-kiinteistöomaisuuden käyttö arvioidaan ja jaetaan uudelleen.
 • käynnistävä voima, jolla yhtiömuotoinen palvelujen tuottaminen ja nykyinen työterveyshuollon malli muuttuu pysyvästi.
 • aloitus merkittävästi kasvavalle terveysvakuuttamisen liiketoiminnalle.
 • haaste yksityisen sektorin toimijoille kehittää omaa palvelutuotantoa, ja samalla pyrkimys tehdä selväpiirteinen lakiin perustuva määrittely yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välillä
 • muutos, jonka osana toteutuu myös sotu-uudistus. Vuoden 2023 jälkeen tapahtuu oletettavasti toisen asteen koulutuksen uudistus, joka ei ole osana nykyistä hallitusohjelmaa.
 • lähtölaukaus vallitsevan verojärjestelmän ja verotuksen muutokselle, jolla osa uudistuksesta rahoitetaan alueellisesti.

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää uusia tapoja toteuttaa uudistus, jotta halutut tulokset saadaan aikaan. Verona Consulting on toteuttanut vaativia sote-asiakkaiden uudistamisen hankkeita usean vuoden ajan. Hankkeita on toteutettu kuntien, sote-kuntayhtymien, ministeriöiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on aina saada aikaan päätöksiä ja tuloksia.

Verona Consulting palvelee asiakkaita sote-uudistukseen liittyen seuraavilla alueilla:

Sote-strategia

Millainen tulevaisuuden suunta valitaan ja miten hyvinvointialueiden strategiat, palvelustrategiat, organisaatiot, johtamisjärjestelmät, henkilöiden siirto ja siihen liittyen palkkojen harmonisointi toteutetaan? Miten onnistumme strategian johtamisessa johtoryhmissä ja esimiesten keskuudessa ja voimme varmistua siitä, että tuloksia saadaan aikaan?…

Asiakaskokemuksen johtaminen sote-alalla

Miten asiakastyötä tulee muuttaa asiakkaiden ryhmittelyä ja uutta asiakasohjausta hyödyntämällä? Miten tehostamme toimintaa ja saamme digipalveluista täyden hyödyn irti Lean Digi -prosessien kehittämisen kautta? Autamme sote-alan asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemuksen johtamista tehostamalla asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja ja kehittämällä…

Muutoksen johtaminen sote-uudistuksessa

Muutoksen läpivieminen ja strateginen uudistuminen edellyttävät johtamista. Tuemme asiakkaitamme tämän muutoksen aikaansaamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstökokemuksen kehittäminen Autamme asiakkaitamme laajojen muutosohjelmien kokonaisvaltaisessa johtamisessa sisältäen mm. tavoitellun muutoksen vaiheistetun suunnitelman ja sitä tukevan johtamisjärjestelmän sekä tarvittavien…

Rakennejärjestelyt: juridinen ja toiminnallinen rakenne

Autamme sote-alan asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla. Rakenteet tukemaan strategisia tavoitteita Autamme asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla. Asiakkaan tarpeesta riippuen, tarkastelemme…

Toimintaympäristön ja yhteistyön tavoitteellinen kehittäminen

Autamme asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa lisäksi tavoitteellisesti myös toimintaympäristöään ja yhteistyötään toimintaympäristönsä keskeisten toimijoiden kanssa. Sote-alalla julkisen sektorin toimintamahdollisuuksien laajentaminen ja parantaminen yksityisen sektorin kanssa tuo toimijoille uusia mahdollisuuksia. Autamme asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa lisäksi…

Talous ja rahoituksen riittävyys

Autamme asiakkaitamme sote-toimialalla tulevaisuuden talouden ja rahoituksen riittävyyden varmistamisessa, tavoitteisiin sidostussa kustannustiedon kehittämisessä, sekä taloudellisiin analyyseihin perustuvassa toiminnan fokusoimisessa. Talouden ja rahoituksen johtaminen: Autamme kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita varmistamaan taloutensa ja rahoituksensa riittävyyden tulevaisuudessa. Lähestymistapamme…

Lue lisää

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Katja Kolehmainen

Senior Managing Consultant

+358 50 4618789

Petri Leino

Head of Social and Healthcare Reform

+358 40 827 5577