Sote-strategia

Millainen tulevaisuuden suunta valitaan ja miten hyvinvointialueiden strategiat, palvelustrategiat, organisaatiot, johtamisjärjestelmät, henkilöiden siirto ja siihen liittyen palkkojen harmonisointi toteutetaan? Miten onnistumme strategian johtamisessa johtoryhmissä ja esimiesten keskuudessa ja voimme varmistua siitä, että tuloksia saadaan aikaan?

Autamme asiakkaitamme asettamaan toiminnalleen selkeän, innostavan päämäärän ja suunnan, joka perustuu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen sekä sote-toimialan että sitä ympäröivän yhteiskunnan kehityksestä. Tarkastelemme tarvittaessa myös tulevaisuuden toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja luomme suunnitelmia niihin varautumiseksi.

  • Julkisen sektorin asiakkaidemme strategian ytimessä ovat palvelustrategiaan liittyvät kysymykset; ennen muuta kysymys siitä, miten tulevaisuuden asiakastarpeeseen pystytään vastaamaan vaikuttavasti mm. palvelurakennetta ja -verkkoa sekä digitaalisia työkaluja koskevien linjausten avulla.
  • Yksityisten asiakkaidemme strategian ytimessä taas ovat kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät kysymykset. Systemaattinen lähestymistapamme kasvumahdollisuuksien identifointiin ja arviointiin sekä kasvumahdollisuuksien johtamiseen tarjoaa tehokkaan, monilla toimialoilla koetellun menetelmän kasvun kiihdyttämiseksi. Tarvittaessa tuemme kasvun kiihdyttämistä ja kilpailukyvyn vahvistamista myös markkinamuotoilun keinoin.
  • Innostavan ja selkeän päämäärän lisäksi autamme asiakkaitamme strategian konkretisoimisessa mitattaviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Autamme asiakkaitamme myös integroimaan strategiansa tiiviimmin tiedolla johtamisen käytäntöihin niin, että tuotettava tieto saadaan mahdollisimman hyvin linkitettyä myös strategista päätöksentekoa tukevaksi ja että tuotettava tieto tukee lisäksi strategian toimeenpanon seuraamista. Tarvittaessa luomme asiakkaidemme kanssa jatkuvan strategioinnin mallin, joka mahdollistaa strategian validointia läpi strategiakauden.
  • Kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden kannalta on myös olennaista ymmärtää, miten vaikeat poliittiset päätökset saadaan aikaan ja miten perustellut, faktapohjaiset näkemykset on tarkoituksenmukaista tuoda vaikuttajien ja päättäjien tietoon. Tuemme asiakkaitamme myös tässä vuosikymmenten kokemuksemme pohjalta.