Verotus

Verotus on olennainen osa taloudellisen päätöksenteon suunnittelua niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin kannalta. Päätöksenteon todelliset motiivit ja tahtotila ovat avainasemassa jo ennen kuin verotusta suunnitellaan. Kun ymmärrämme, mikä on asiakkaan tahtotila ja mihin tulevilla toimilla tähdätään, voimme suunnitella järkevimmän ja verotehokkaimman tavan haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Pyrimme ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet kokonaisuudessaan, jo ennen kuin alamme toimenpiteisiin.

Veropalveluihimme kuuluvat muun muassa

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Siirtohinnoittelu

Yritysverotus

 • kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen suunnittelu
 • yritys- ja omistusjärjestelyt
 • konsernin efektiivisen veroasteen suunnittelu
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysveroilmoitukset
 • verovalitusasiat
 • poikkeuslupahakemukset
 • ennakkotiedot /-ratkaisut
 • tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, ennakkoperintään ja varainsiirtoverotukseen liittyvät selvitykset
 • verotarkastuksessa avustaminen
 • verokartoitukset
 • siirtohinnoittelu
 • veroasioiden kokonaisvaltainen hallinta

Henkilöverotus

Henkilöverotukseen erikoistuneet asiantuntijamme ovat sekä yritysasiakkaiden että yksityishenkilöiden käytettävissä kotimaiseen ja kansainväliseen henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme erityisesti sijoitustoiminnan verosuunnittelussa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä perintö- ja lahjaverosuunnittelussa sekä kansainväliseen työskentelyyn liittyvissä verokysymyksissä. Lisäksi laadimme testamentteja, lahjakirjoja ja perukirjoja sekä selvitämme verotuksellisesti edullisimmat vaihtoehdot perinnönjakoja ja osituksia toimitettaessa tiiviissä yhteistyössä yhtiön mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen tai muuhun omistusjärjestelyyn liittyen toimien kanssa.
Yksityishenkilöille tarjottaviin palveluihin kuuluvat muun muassa

 • sijoitustoiminnan verosuunnittelu kotimaisissa ja kansainvälisissä tilanteissa
 • perhevarallisuuden verosuunnittelu, perintö- ja lahjaverotus
 • verotuksen hallinnointi ja pitkän aikavälin vero-optimointi
 • yksityishenkilöiden veroilmoituspalvelut
 • ulkomaille / Suomeen muuttoon liittyvät verokysymykset

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Yrityksen omistusrakennetta muutettaessa, toimintoja uudelleen organisoitaessa tai yritystoiminnan laajentamista suunniteltaessa on tärkeää selvittää toimien verotuksellinen tehokkuus sekä veroseuraamukset. Olemme asiakkaidemme tukena yritystoiminnan muutostilanteissa ja autamme yritysjärjestelyiden verosuunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä lakipalveluidemme kanssa.
Yrityskaupan rakenteen verosuunnitteluun kuuluvat muun muassa

 • verotuksen due diligence
 • yritysrakenteen ja / tai kaupan strukturointi
 • rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu
 • kauppasopimusten ja osakassopimusten kommentointi verotuksen kannalta
 • kannustinjärjestelmien suunnittelu

Yritysjärjestelyjen verosuunnitteluun kuuluvat muun muassa

 • yritysrakenteen strukturointi
 • sopimusten kommentointi verotuksen kannalta
 • rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu
 • liiketoimintojen uudelleen organisointi
 • osakkaiden verotus

Kansainvälinen veroneuvonta

Kokeneet kansainvälisen verotuksen asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme kansainvälisiä aspekteja sisältävässä verosuunnittelussa. Meillä on laaja kokemus sekä yksityishenkilöiden kansainvälisessä verosuunnittelussa ja toteutuksessa että kansainväliseen yritysverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelutyön lisäksi toteutamme yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa Suomen rajat ylittävät yritysjärjestelyt, yrityskaupat sekä avustamme yksityishenkilöitä ulkomaille muuttoon ja Suomeen muuttoon liittyvissä verotusasioissa.
Kansainväliseen veroneuvontaamme kuuluvat muun muassa

 • kansainvälisten konsernirakenteiden uudelleenjärjestelyt
 • kansainvälisten yrityskauppojen suunnittelu ja toteutus
 • kansainvälisten rahoitusrakenteiden suunnittelu ja toteutus
 • suomalaisen yhtiön toiminnan laajentaminen ulkomaille
 • ulkomaisen yhtiön toiminnan laajentuminen Suomeen
 • yksityishenkilön Suomeen muuttoon liittyvät verokysymykset
 • kansainvälisten sijoitusratkaisujen suunnittelu ja toteutus

Toimintatapamme

Haluamme ymmärtää kokonaisuuden. Näkemyksemme on, että ymmärtämällä liiketoiminnan, perheen ja perheenjäsenten tahtotilat olemme askeleen edellä muita.

Tavoitehakuisuus, vastuullisuus ja pyrkimys aina lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle ovat toimintamme kulmakiviä.

Tiedämme liiketoimintamme menestyksen olevan kiinni korkeasta ammattitaidosta yhdistettynä luovuuteen, vastuullisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Rohkaisemme työntekijöitämme uusiin saavutuksiin yhdessä tekemällä ja innovoimalla.

Arvostamme erilaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä haluamme luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Tämän kaiken pohjana on toistemme tasapuolinen kohtelu, kunnioitus ja arvostus.

Perhe

Yksilö

Yritys

0
Avustaminen verotarkastuksissa
0
Yritysjärjestelyitä
0
Sukupolvenvaihdoksia
0
Mrd
Varallisuuden hallinta

  Ota yhteyttä

  _MG_9443