Varallisuuden hallinta

Pitkäaikainen, yli sukupolvien ulottuva varallisuuden turvallinen hallinnointi edellyttää paitsi omistusrakenteiden huolellista suunnittelua, myös kotimaisen ja kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen sekä perhe- ja jäämistöoikeuden syvällistä osaamista. On varauduttava mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin. Optimaalinen lopputulos vaatii kaikkien varallisuuserien huomioonottamista. Paitsi finanssivarallisuus, myös mahdolliset kiinteistöt ja yrityksiin sidotut varat on suunnittelussa huomioitava. Usein eri omaisuuseriä halutaan käsitellä erilailla ja vain ymmärrys kokonaisuudesta mahdollistaa oikeiden keinojen ja rakenteiden löytämisen asiakkaan haluaman lopputuloksen saavuttamiseksi. Olennaisen tärkeää on, että kaikki ratkaisumme ovat turvallisia, lain mukaisia, läpinäkyviä ja joustavia.

Kartoitus

Lähtötilanteessa kartoitamme asiakkaan nykytilanteen mahdollisimman kattavasti. Analysoimme muun muassa kassavirrat, varallisuuserät, nykyiset omistusrakenteet, perhesuhteet ja tietenkin tahtotilan. Varallisuuserien analysoinnissa menemme niin syvälle, kuin tarpeellista on aidon kuvan saamiseksi nykytilanteesta. Huomioimme aina asiakkaan omat tavoitteet esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen, yrityskauppaan tai vaikkapa ulkomaille muuttoon liittyen. Kartoituksen perusteella laadimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman ja tiekartan hänen tavoitteitaan ja tahtotilaansa parhaiten vastaavasta rakenteesta omaisuuden pitkäjänteiseen ja turvalliseen hallintaan.

Ratkaisu

Emme pelkästään suunnittele, vaan myös toteutamme kaikki tarvittavat toimenpiteet varallisuuden turvalliseen ja tehokkaaseen hallinnointiin. Esimerkiksi erilaiset yritysjärjestelyt ovat tyypillisesti osa ratkaisua, jolla toteutamme asiakkaalle parhaan mahdollisen omistusrakenteen. Myös muut rakennejärjestelyt ja varallisuuden hallinnoinnissa toimivat työkalut ja ratkaisut ovat käytettävissä joko meidän itse toteuttamana tai tarvittaessa yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Erittäin vaativa ja kaiken kokenut  asiakaskuntamme edellyttää, että meillä on aina käytössämme parhaat työkalut, ratkaisut ja yhteistyökumppanit. Olemmekin kiinnittäneet paljon huomioita ammattimaisten, nykyaikaisten ja eettisesti korkeatasoisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen täydentämään omaa osaamistamme ja palveluamme.

Työkalut

Käytössämme oleva keinovalikoima on laaja ja monipuolinen. Optimirakenne on mahdollista toteuttaa esim. käyttämällä kotimaista tai kansainvälistä yhtiörakennetta. Joissakin tilanteissa rakenne voi sisältää oman sijoitusrahaston perustamisen Suomeen tai ulkomaille. Monesti optimiratkaisu on mahdollista saavuttaa myös vakuutusrakenteita hyödyntämällä. Olemme panostaneet jo yli 10 vuotta vakuutusinstrumenttien tutkimukseen ja kehitykseen yhteistyössä alan parhaiden toimijoiden kanssa. Olipa kysymyksessä henkilökohtainen tai yrityksen varallisuus, räätälöityjä vakuutusrakenteita hyödyntäen on mahdollista löytää erittäin tarkoituksenmukainen, turvallinen, kustannustehokas ja joustava malli varallisuuden pitkäaikaiseen hallinnointiin. Vakuutusrakenteita on mahdollista hyödyntää joissakin tapauksissa myös osana erilaisia yritys-  tai rahoitusjärjestelyjä. Yleensä optimiratkaisu sisältääkin useamman työkalun yhdistelmän.

Asiakasymmärrys

Yrittäjyys

Eettisyys

Keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö

Toimintatapamme

Haluamme ymmärtää kokonaisuuden. Näkemyksemme on, että ymmärtämällä liiketoiminnan, perheen ja perheenjäsenten tahtotilat olemme askeleen edellä muita.

Tavoitehakuisuus, vastuullisuus ja pyrkimys aina lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle ovat toimintamme kulmakiviä.

Tiedämme liiketoimintamme menestyksen olevan kiinni korkeasta ammattitaidosta yhdistettynä luovuuteen, vastuullisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Rohkaisemme työntekijöitämme uusiin saavutuksiin yhdessä tekemällä ja innovoimalla.

Arvostamme erilaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä haluamme luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Tämän kaiken pohjana on toistemme tasapuolinen kohtelu, kunnioitus ja arvostus.

Perhe

Yksilö

Yritys

0
Avustaminen verotarkastuksissa
0
Yritysjärjestelyitä
0
Sukupolvenvaihdoksia
0
Mrd
Varallisuuden hallinta

    Ota yhteyttä