Omistusjärjestelyt

Yhtiön erilaiset omistusjärjestelyt voivat tulla ajankohtaisiksi esimerkiksi yrityskauppojen, sukupolvenvaihdoksen tai erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.

Yrityksen omistusrakennetta muutettaessa, toimintoja uudelleen organisoitaessa tai yritystoiminnan laajentamista suunniteltaessa on tärkeää selvittää toimien verotuksellinen tehokkuus sekä veroseuraamukset. Olemme asiakkaidemme tukena yritystoiminnan muutostilanteissa ja autamme yritysjärjestelyiden verosuunnittelussa ja toteutuksessa tähdäten asiakkaidemme kokonaistilannetta parhaiten palvelevaan kokonaisuuteen.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa

Yritysjärjestelyt

Olennaisena osana yritysjärjestelyjä koskevia asiantuntijapalvelujamme tarjoamme yritysjärjestelyjen tehokasta ja turvallista verosuunnittelua.

Yritysjärjestelyjen verosuunnitteluun kuuluvat muun muassa

 • yritysrakenteen strukturointi
 • ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta suunnitellulle järjestelylle
 • sopimusten kommentointi verotuksen kannalta
 • rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu
 • liiketoimintojen uudelleen organisointi
 • asiantuntijapalvelut osakkaiden verotuskysymyksissä

Asiantuntijoillamme on vahva ja ainutlaatuisen laaja-alainen osaaminen erilaisten yritysjärjestelyjen toteuttamisessa. Yritysjärjestelyjen laadukas toteuttaminen vaatii niin verotuksen kuin lakipalveluidemme osaamista ja tiivistä yhteistyötä. Asiantuntemuksemme ja osaamisemme ovat käytettävissäsi muun muassa seuraavissa yritysjärjestelyissä

 • osakevaihto
 • lunastus
 • sulautuminen
 • jakautuminen
 • osakeanti
 • sitouttaminen
 • yrityskaupat

Sukupolvenvaihdokset

Jokaisessa perheyrityksessä tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi kysymys yrityksestä luopumisesta.  Mikäli päätetään luovuttaa yritys lähipiiriin kuuluvalle henkilölle tai henkilöille, tulee yhtiössä aloittaa sukupolvenvaihdos.

Yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla ja aikajänne sen toteuttamiseksi voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useisiin kymmeniin vuosiin. Osaamme neuvoa ja tukea perhettä ja yritystä sopivan sukupolvenvaihdostavan valinnassa ja toteuttamisessa heti suunnittelun alkumetreiltä lähtien.

Sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa voidaan käyttää yhdessä tai erikseen keinoina muun muassa

 • lahjoitusta
 • osakekauppaa
 • liiketoimintakauppaa
 • yritysjärjestelyitä
 • osakkeiden lunastusta

Suunnittelemme sukupolvenvaihdosprosessia läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja olemme mukana sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa koko prosessin ajan. Toimimalla läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa varmistamme, että lopputulos on verotehokas ja rahoituksellisesti järkevä sukupolvenvaihdos, joka täyttää niin liiketoiminnasta luopujan toiveet ja tarpeet kuin myös yrityksen jatkajan toiveet ja tarpeet, samalla haittaamatta yrityksen liiketoimintaa.

Autamme kaikissa sukupolvenvaihdokseen liittyvissä oikeudellisissa ja verotuksellisissa asioissa, ja laadimme kaiken sukupolvenvaihdoksen toteuttamista varten tarvittavan dokumentaation.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on usein hyvä myös tarkistaa testamentin ja mahdollisen edunvalvontavaltuutuksen päivittämisen tai laatimisen tarve. Perhe- ja jäämistöoikeuden veroasiantuntijoidemme osaaminen on myös näissä asioissa käytössäsi yhteistyössä verotus- ja lakipalveluidemme kanssa.

Yrityskaupat

Yrityksen mahdollisiin omistusjärjestelyihin kuuluvat lisäksi verotehokkaat ja tarkoituksenmukaiset yrityskaupat, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistyy niin verotuksen kuin yhtiöoikeudenkin osaaminen. Asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme yrityskauppojen osalta suunnittelusta toteutuksen jälkeisiin toimiin asti.

Yrityskauppoja koskeviin palveluihimme kuuluvat muun muassa

 • verotuksen due diligence
 • yritysrakenteen ja / tai kaupan strukturointi
 • rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu
 • kauppasopimusten ja osakassopimusten kommentointi verotuksen kannalta
 • kannustinjärjestelmien suunnittelu

Asiakasymmärrys

Yrittäjyys

Eettisyys

Keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö

Toimintatapamme

Haluamme ymmärtää kokonaisuuden. Näkemyksemme on, että ymmärtämällä liiketoiminnan, perheen ja perheenjäsenten tahtotilat olemme askeleen edellä muita.

Tavoitehakuisuus, vastuullisuus ja pyrkimys aina lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle ovat toimintamme kulmakiviä.

Tiedämme liiketoimintamme menestyksen olevan kiinni korkeasta ammattitaidosta yhdistettynä luovuuteen, vastuullisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Rohkaisemme työntekijöitämme uusiin saavutuksiin yhdessä tekemällä ja innovoimalla.

Arvostamme erilaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä haluamme luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Tämän kaiken pohjana on toistemme tasapuolinen kohtelu, kunnioitus ja arvostus.

Perhe

Yksilö

Yritys

0
Avustaminen verotarkastuksissa
0
Yritysjärjestelyitä
0
Sukupolvenvaihdoksia
0
Mrd
Varallisuuden hallinta

  Ota yhteyttä