Lakipalvelut

Lakipalvelut

Lakipalvelumme vastaavat asiakkaidemme kysymyksiin laajalla palveluvalikoimallamme niin liikejuridiikkaan kuin yksityishenkilöidenkin oikeudellisiin ongelmiin liittyen. Lakipalvelumme toimivat tiiviissä yhteydessä niin verotukseen kuin omistusjärjestelyihinkin, ja onnistunut oikeudellinen neuvonta onkin merkittävä osa monia näihin liittyviä toimeksiantoja. Lakipalveluitamme leimaa asiakkaan kokonaisvaltainen asioiden hoitaminen niin henkilöä, hänen perhettään kuin yritystäkin koskevissa asioissa. Tämä korostuu erityisesti yrittäjäasiakkaidemme asioita hoitaessa.
Lakipalvelumme ovat asiakkaidemme tukena niin yritystoiminnan muutostilanteissa kuin yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissäkin. Lakipalvelumme tuottavat laadukkaita ratkaisuja erilaisiin yhtiö- ja sopimusoikeudellisiin ongelmiin ja toimivat neuvonantajina erilaisten yrityskauppojen ja – järjestelyjen yhtiöoikeudellisessa toteuttamisessa.
Lakipalvelumme yrityksille sisältävät muun muassa

 • kauppakirjat
 • lainasopimukset
 • rahoitus- ja vakuusjärjestelyt
 • osakassopimukset
 • palvelusopimukset
 • johtajasopimukset, sitouttaminen ja kannustinjärjestelyt
 • yritys- ja liiketoimintakaupan due diligence
 • yritys- ja liiketoimintakaupan strukturointi ja toteutus
 • kiinteistökauppa
 • sulautuminen
 • jakautuminen
 • liiketoimintasiirto
 • osakevaihto
 • yritysmuodon muutokset ja yritystoiminnan hallittu päättäminen
 • rajat ylittävät järjestelyt

Työ-, kilpailu- ja IPR-oikeudelliset asiat ratkaisemme tarvittaessa yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Lakipalvelumme toimivat lisäksi asiakkaidemme neuvonantajina erilaisissa perhe- ja jäämistöoikeudellisissa kysymyksissä liittyen erityisesti varallisuuden hallintaan ja sen suunnitelmalliseen eteenpäin siirtämiseen.
Lakipalvelumme yksityishenkilöille sisältävät muun muassa

 • avioehdot
 • testamentit
 • edunvalvontavaltuutukset
 • lahjakirjat
 • perunkirjoitukset

Asiakasymmärrys

Yrittäjyys

Eettisyys

Keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö

Toimintatapamme

Haluamme ymmärtää kokonaisuuden. Näkemyksemme on, että ymmärtämällä liiketoiminnan, perheen ja perheenjäsenten tahtotilat olemme askeleen edellä muita.

Tavoitehakuisuus, vastuullisuus ja pyrkimys aina lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle ovat toimintamme kulmakiviä.

Tiedämme liiketoimintamme menestyksen olevan kiinni korkeasta ammattitaidosta yhdistettynä luovuuteen, vastuullisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Rohkaisemme työntekijöitämme uusiin saavutuksiin yhdessä tekemällä ja innovoimalla.

Arvostamme erilaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä haluamme luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Tämän kaiken pohjana on toistemme tasapuolinen kohtelu, kunnioitus ja arvostus.

Perhe

Yksilö

Yritys

0
Avustaminen verotarkastuksissa
0
Yritysjärjestelyitä
0
Sukupolvenvaihdoksia
0
Mrd
Varallisuuden hallinta

  Ota yhteyttä