Wait when page loaded

verona@verona.fi

+358 10 232 7700

Palvelut

Kokonaisvaltaisia neuvoja yrittäjälle ja omistajalle

Veronan osaaminen on räätälöity erityisesti omistajavetoisten yritysten tarpeita ajatellen. Olemme koonneet saman katon alle ainutlaatuisen yhdistelmän asiantuntijuutta liittyen verotukseen, omistusjärjestelyihin, lakipalveluihin ja varallisuudenhallintaan. Näiden avulla pystymme luomaan kattavan kokonaiskuvan asiakkaamme tilanteesta.

Veronan monipuolisen asiantuntijuuden ja laajojen verkostojen ansiosta pystymme antamaan kokonaisvaltaisia neuvoja sekä rakentamaan ja toteuttamaan yksilöllisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät yrittäjää, yritystä ja näille tärkeitä sidosryhmiä, tarvittaessa vaikka useamman sukupolven yli.

Lue lisää palveluistamme

Missä tilanteessa olet?

Löydät alta esimerkkejä yrittämisen ja omistamisen käännekohdista, joissa asiantuntijuudestamme on apua. Missä vaiheessa sinä olet?

Moniin tilanteisiin on hyvä varautua myös ennalta. Palvelulupaukseemme kuuluu pysytellä ajan tasalla ja vielä askeleen edellä sinun ja yrityksesi tilanteesta. Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä, kuinka voimme auttaa.

Alku

Jokainen yritys aloittaa alusta, mutta yksille lähtö on räjähtävämpi kuin toisille. Jos tuore yritys tuottaa jo ensimetreillään merkittävää kassavirtaa ja kasvu on kovaa, pelkkä laadukkaan tilitoimiston löytäminen ei välttämättä riitä.

Esimerkiksi pelialan yhtiöille tiedetään muodostuvan nopeasti merkittävä exit-arvo. Silloin yrittäjien kannattaa miettiä omistusrakenteeseen liittyviä mahdollisuuksia asiaan erikoistuneen neuvonantajan kanssa jo yrityksen käynnistysvaiheessa.

Myös sukupolvenvaihdos voi olla niin yritykselle kuin sen osakkaille uusi alku, jonka aikana tehdyillä ratkaisuilla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen.

Kasvu

Yrityksen kasvuvaiheeseen liittyy usein paitsi vauhtia ja vaarallisia tilanteita, myös omistusosuuksien muutoksia, uusia omistajia ja yhtiöön kertyvää varallisuutta.

Kasvuyrityksen nykyiset ja uudet osakkaat pääsevät pohtimaan esimerkiksi osakkeiden omistusrakennetta, rahoitusta, osakassopimuksen sisältöä sekä tapaa, jolla omistuksen lisääminen toteutetaan. Kokonaisuuden tarkastelussa on hyvä käyttää asiantuntija-apua, jotta pohdinnoissa tulevat huomioiduiksi sekä yrityksen tulevaisuuden tavoitteet ja suunnitelmat että osakkaiden ja näiden perheiden kassavirtatarpeet ja verotuskysymykset.

Kansainvälistyminen

Kun bisnes laajenee ulkomaille, sekä mahdollisuudet että riskit moninkertaistuvat.

Konserni- ja omistusrakenteet, kansainvälistymistä ja osakkeiden hankintaa koskevat rahoitusratkaisut sekä toimipaikkakysymykset muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jolla on vaikutuksia yritykseen ja sen omistajiin. Autamme optimoimaan koko paketin niin, että siinä huomioidaan niin yrityksen tulevaisuus, verotus, markkina-alueisiin liittyvät riskit kuin omistajien oma talous.

Vaurastuminen

Äkkiseltään voisi ajatella, että vaurastuminen on yrityksen elinkaaressa se helpoin ja miellyttävin vaihe. Tosiasiassa se on yksi vaikeimmista. Mitä kertyneellä varallisuudella pitäisi tehdä?

Vauraan yhtiön omistusrakenne on tärkeää suunnitella oikein, koska se vaikuttaa esimerkiksi osingonjako- ja exit-tilanteiden verotehokkuuteen, riskienhallintaan, tuleviin kumppanuuksiin ja työntekijöiden sitouttamismahdollisuuksiin. Myös yhtiöön kertyneen finanssivarallisuuden hallinnointi kannattaa hoitaa verotehokkaasti ja yhtiön tulevaa toimintaa tukevalla tavalla.

Vauraan yhtiön neuvonantajalta vaaditaankin erityisen monipuolista ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen omistajien tarpeista.

Kriisi

Yritys ja omistaja hyötyvät asiantuntevista neuvoista silloin kun menee hyvin. Mutta aivan erityisen arvokkaita hyvät neuvot ovat silloin, kun ei mene.

Taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut yhtiö tarvitsee tyypillisesti apua lisärahoituksen hankkimiseen tai olemassa olevan rahoituksen uudelleenjärjestelyyn. Näiden suunnittelussa pitää huomioida valittujen ratkaisujen vaikutukset yhtiön omistusrakenteeseen ja verotukseen. Kriisiyhtiön uusia ja nykyisiä osakkaita pystymme auttamaan esimerkiksi riski- ja vastuukysymysten sekä tappioiden verokohtelun suhteen.

Toisaalta pidämme huolta, ettei tulevaisuus unohdu vaikeinakaan aikoina. Tuloksellisesti heikkoja vuosia voidaan ehkä käyttää hyväksi tulevaisuuden verosuunnittelussa. Kriisiajat voivat vaikuttaa myös siihen, mikä on järkevä ajankohta sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen tai henkilöstön sitouttamiseen.

Myynti tai osto

Kun yritys tai sen osa vaihtaa omistajaa, kaupan lopulliset tavoitteet tai syyt vaikuttavat paljon siihen, miten kauppa kannattaa järjestää. Myös yrityskaupasta vapautuvien varojen tulevaa käyttöä ja sijoittamista kannattaa miettiä jo myyntivaiheessa.

Olemme avustaneet menestyksekkäästi useita asiakasyrityksiämme yrityskauppaneuvotteluissa sekä kaikkien tarvittavien dokumenttien laadinnassa. Autamme myös niin kaupat tehneitä yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin vapautuvien varojen verotehokkaan hallinnoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yritysostoa harkitsevaa neuvomme esimerkiksi omistusrakenteen, rahoitussuunnittelun, osakassopimuksen ja due diligence -tarkastuksen tiimoilta. Otamme aina huomioon niin uuden osakkaan henkilökohtaiset tarpeet kuin hankittavan yrityksen kunnon ja elinkaarivaiheen.

Luopuminen

Eläkkeelle. Hallituksen puheenjohtajaksi. Sukupolvenvaihdos. Myynti. On monta erilaista tapaa hellittää otetta yrityksestä. Aina luopumisen ajankohta ei ole vain omistajan omissa käsissä, ja siksi siihen on syytä varautua hyvissä ajoin ennalta.

Onko yhtiölle tiedossa jatkajaa? Onko yhtiöön kertynyt sellaista varallisuutta, josta ei haluta sen mukana luopua? Tarvitsetko tuottoja yrityksestä vielä luopumisen jälkeen? Missä määrin olet valmis sitoutumaan yhtiön operatiiviseen toimintaan esimerkiksi yrityskaupan jälkeen? Suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat omistusrakenne- ja muut järjestelyt luopujan tahtotilan mukaan.

Luopumisen toteuduttua autamme henkilökohtaisen varallisuuden hallinnoinnissa, verosuunnittelussa ja jäämistösuunnittelussa.

Jatkaminen

Sukupolvenvaihdos on yrityksen elinkaarella iso muutos, joka voi tapahtua yhtä hyvin täysin yllättäen tai vuosikymmenien suunnittelun tuloksena. Sukupolvenvaihdosta edeltävät ja sen yhteydessä tehdyt valinnat voivat joka tapauksessa vaikuttaa sekä yrityksen toimintaan että yritystoiminnan jatkajien henkilökohtaiseen talouteen pitkälle tulevaisuuteen. Siksi ne on syytä hoitaa hallitusti.

Mitkä verohuojennukset ovat nykytilanteessa mahdollisia, ja mitä pitäisi muuttaa, jotta huojennukset voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää? Miten verojen ja mahdollisen kauppahinnan suorittaminen onnistuu? Kenelle tulee määräysvalta yhtiössä, ja pitäisikö esimerkiksi sisarusten välille laatia osakassopimus? Autamme vastaamaan näihin ja muihin sukupolvenvaihdoksiin liittyviin kysymyksiin, ja toteutamme tarvittavat järjestelyt.