Osakeyhtiöiltä poistuu tuloverolain (TVL) mukaan verotettava tulolähde vuonna 2020

 

Hallitus on antanut 29.11.2018 lakiesityksen nro 257/2018, jossa ehdotetaan uudistusta yhteisöjen tulolähdejakoon. Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan verovuonna 2020 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, jotka päättyvät vuoden 2020 aikana.

Ohessa yhteenveto keskeisistä muutoksista:

  • Osakeyhtiöillä ei ole enää jatkossa tuloverolain (TVL) mukaan verotettavaa tulolähdettä – elinkeinoverolakiin (EVL) lisätään uusi ”muun toiminnan” tulolähde.
  • Uuteen elinkeinotoiminnan muun toiminnan tulolähteeseen kuuluu sellainen omaisuus, joka ei ole elinkeinotoiminnan rahoitus-, sijoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta.
  • Osakeyhtiöiden harjoittamaa sijoitustoimintaa (arvopaperikauppa, kiinteistöjen vuokraus) verotetaan jatkossa EVL:n mukaan.
  • Vanhat TVL tappiot vähennetään EVL tuloista (poikkeuksena luovutustappiot, jotka voi vähentää vain luovutusvoittoja vastaan).
  • Kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutustappiot ovat jatkossa vähennyskelpoisia kaikista elinkeinotoiminnan tuloista (vähennysoikeus laajenee).
  • Konserniavustusmahdollisuus tulee koskemaan kaikkia osakeyhtiöitä (pois lukien asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt).
  • Osakeyhtiöiden tulolähteiden yhdistämisellä ei ole tarkoitus laajentaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisalaa.

Asiantuntijamme auttavat selvittämään tulevien muutosten vaikutukset Sinun yritystoimintasi verotukseen.