Inhimillinen erehdys, vaillinaiset tiedot, erän merkitseminen väärään kohtaan, puuttuva lomake… Kokemuksemme mukaan hyvin tyypillisiä virheitä, jotka voidaan tulkita tahalliseksi tai törkeäksi huolimattomuudeksi pelkästään sillä perusteella, että virhe on euromääräisesti suuri. Seurauksena on veronkorotus. Toisinaan myös mahdollisia verovapaita tai vähennyskelpoisia kuluja saattaa jäädä ilmoittamatta. Tämä johtaa siihen, että veroja maksetaan epähuomiossa liikaa.

Virheet ja inhimilliset erehdykset veroilmoitusta annettaessa on vältettävissä tarkistuttamalla tai teettämällä veroilmoitus asiantuntijoilla, jotka tuntevat ajantasaisen verolainsäädännön sekä oikeus- ja verotuskäytännön. Veroilmoituksen tarkistuksen tai laatimisen yhteydessä on usein riskien tunnistamisen lisäksi hyödyllistä kartoittaa myös potentiaaliset verosäästöt ja verosuunnittelumahdollisuudet.

Yhteisöjen veroilmoituspalvelumme avulla…

Varmistatte yhtiönne veroilmoituksen oikeellisuuden, eli

  • hyödynnätte lain sallimat tulosta tehtävät vähennykset ja mahdolliset verovapaat edut
  • vältätte virheistä johtuvat mahdolliset veronkorotukset

Saatte yksityiskohtaista tietoa yhtiönne ja osakkeenomistajien verotukseen liittyvistä riskeistä ja lainmukaisista verosuunnittelumahdollisuuksista.

Saatte riippumattoman veroasiantuntijan näkemyksen yhtiönne veroasioiden hoitamisen tilasta.

Yhtiönne veroilmoituksen laatimisesta vastaavan henkilön osaaminen kehittyy yhtiönne veroilmoitukseen liittyvien erityispiirteiden osalta.

Veroilmoituspalvelumme käsittää yhtiön verolaskelman laatimisen, veroilmoituksen läpikäymisen ja tarkastamisen sekä mm. yhtiön tilinpäätöksen ja tilikohtaisen tuloslaskelman ja taseen läpikäymisen veronäkökulmasta. Näin varmistamme kirjanpitoon kirjattujen erien oikean veroilmoituskäsittelyn. Keskustelemme yhtiön taloushallinnon, tilitoimiston ja yhtiön veroilmoituksen allekirjoittavan henkilön kanssa veroilmoitukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista sekä laadimme teille muistion läpikäynnin yhteydessä havaituista mahdollisista veroriskeistä ja verosuunnittelumahdollisuuksista.

Henkilöiden veroilmoituspalvelumme avulla…

Laadimme puolestanne henkilöveroilmoituksen ja verolaskelman

  • Saatte veroilmoitusmateriaalin kokoamisen tueksi laatimamme muistilistan
  • Saatte jo keväällä tiedon mahdollisesta veronpalautuksesta tai jäännösverosta, jolloin voitte alentaa jäännösverolle perittävän koron määrää

Varmistatte verotuksenne oikeellisuuden

  • eli hyödynnätte lain sallimat vähennykset ja vältätte virheistä johtuvat mahdolliset veronkorotukset

Saatte yksityiskohtaista tietoa verotukseesi liittyvistä riskeistä ja lainmukaisista verosuunnittelumahdollisuuksista.

Vastaamme puolestanne mahdollisiin veroilmoitukseen liittyviin Verohallinnon lisäselvityspyyntöihin.

Tarkistamme verotuspäätöksenne oikeellisuuden ja tarvittaessa laskemme seuraavan vuoden verojen määrän.

Mikäli teille on syntynyt verovuoden 2022 aikana suuri luovutusvoitto, on nyt oikea miettiä lisäennakon maksamisen tarvetta. Mikäli lisäennakkoa maksaa tammikuun 2023 loppuun mennessä, välttyy huojennetulta viivästyskorolta, jota alkaa kertyä helmikuun 2023 alusta lukien. Lisäennakkoa maksamalla voitte säästää koron määrässä huomattaviakin summia.

Verona Tax & Legalin asiantuntijat tuntevat ajantasaisen verolainsäädännön sekä oikeus- ja verotuskäytännön.

Räätälöimme veroilmoituspalvelumme tarpeidenne mukaiseksi. Keskustellaan yhdessä siitä, miten voimme parhaiten avustaa teitä ja/tai yhtiötänne veroilmoitusprosessissa. Olette lämpimästi tervetullut tapaamaan veroasiantuntijoitamme osoitteeseen Bulevardi 10 A, 00120 Helsinki tai voitte olla meihin yhteydessä myös esimerkiksi puhelimitse teams-palaverin järjestämiseksi. Vältetään yhdessä riskit ja hyödynnetään mahdollisuudet.

Lisää tietoa veroilmoituspalveluistamme antavat asiantuntijamme:

Yhteisöveroilmoitukset

Samu Yliselä

veroasiantuntija

puh. 040 822 3438

samu.ylisela@verona.fi    

Henkilöveroilmoitukset

Alex Björklund

veroasiantuntija

puh. 040 738 7117

alex.bjorklund@verona.fi