Maailmanlaajuinen kriisi

Koronapandempia on vaikuttanut arkeemme tavalla, jota ei aiemmin ole koettu. Kriisitilanteessa olemme joutuneet kehittämään uusia toimintamalleja ja sopeuttamaan toimintaamme vastaamaan hiipunutta kysyntää. Tämänhetkinen markkinatilanne tarjoaa kuitenkin ainutkertaisen mahdollisuuden merkittäviin liiketoiminnan kehitysaskeliin. Vaikka haasteet ovat todellisia, tulisi huomio suunnata siihen, mitä ainutlaatuisia mahdollisuuksia merkittävä markkinamurros ja asiakkaiden toiminnan muutos luovat yrityksille niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Aika ratkaisuille

Nyt saattaa olla juuri oikea aika tehdä ratkaisuja tai muutoksia, jotka normaalitilanteessa eivät olisi mahdollisia tai kannattavia. Haastavien aikojen keskellä on tärkeää nähdä oman yrityksen liiketoiminta sellaisena, kuin sen haluaa tulevaisuudessa olevan, ei sellaisena kuin se oli joskus aiemmin. Tulevaisuuden vision ja mission kirkastaminen on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Kriisi tarjoaa mahdollisuuden oppia, kehittyä ja luoda uutta.

Usko tulevaan

Epävarmojen aikojen keskellä on tärkeää luoda työntekijöille uskoa tulevaan ja pitää heidät kiireisinä. Selkeän omistajastrategian yhdistäminen liiketoimintastrategiaan ja ihmisten arkeen auttaa uskomaan tulevaisuuteen. Kiireinen ja merkityksellistä työtä tekevä työntekijä ei lamaannu ja murehdi tulevasta, vaan rakentaa aktiivisesti omaa ja työnantajansa tulevaisuutta.

Käsillämme oleva kriisitilanne saattaa myös johtaa tavallista alhaisempiin avainhenkilöiden sitouttamisen kustannuksiin. Haastavina aikoina työntekijöiden kannustamisen keinona voi toimia avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön osakeomistuksen avulla.

Asiakkaamme pohtivat tällä hetkellä erityisesti seuraavia asioita:
  • Miten varmistan, että yritys tuottaa lisäarvoa sen omistajille nyt ja tulevaisuudessa?
  • Miten sitoutan johdon ja työntekijät yhtiön toimintaan taloudellisten kannustimien ja omistusjärjestelyiden kautta?

Yrityksillä on karkeasti ajateltuna kaksi vaihtoehtoa: Odottaa mitä markkinoilla tapahtuu ja miten asiakkaat elpyvät, tai alkaa aktiivisesti muokkaamaan markkinaa ja omaa liiketoimintaansa. Ne yritykset, jotka eivät jää odottamaan, ovat tässä tilanteessa voittajia.

Veronan palvelut

Asiakkaamme miettivät tällä hetkellä sitä, mihin kannattaa investoida, jotta tulevaisuudessa saadaan kasvua, ja mistä löytää varat näiden investointien tekemiseen. Autamme asiakkaitamme saamaan hyviä tuloksia:

  • Liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa
  • Yrityskaupoissa
  • Myynnin kehittämisessä
  • Organisaatiorakenteiden kehittämisessä sekä johtamisen, että verotuksen näkökulmasta
  • Riskienhallinnan parantamisessa

Me Verona Internationalilla emme osaoptimoi, vaan tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelun arvon ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Odottelun sijaan yritysten tulee aktiivisesti hyödyntää tämän hetken liiketoimintamahdollisuudet, ja tässä olemme asiakkaidemme apuna.

Mikäli haluatte varmistaa, että yrityksen ja työntekijöiden tulevaisuus on turvattu ja tuotatte merkittävästi kilpailijoita enemmän arvoa asiakkaille, olettehan meihin yhteydessä. Lähdetään yhdessä aktiivisesti rakentamaan menestyksekästä tulevaisuutta.

Suomi Nousuun – ratkaisu omistaja-arvon kasvattamiselle ja liiketoiminnan uudistamiselle