Korona-kriisi on vaikuttanut meidän kaikkien liiketoimintaan. Oli vaikutus sitten negatiivinen tai positiivinen, uudistuminen ja kustannustehokkuus ovat avainsanoja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Miten yhdistää nämä kaksi toisiinsa? Me uskomme, että vastaus löytyy kasvuyrityskentältä, jossa uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti miljardien eurojen riskirahoituksen avulla. Kokosimme alle kymmenen syytä, miksi hyödyntää kasvuyrityskenttää niin uudistumisessa kuin kustannustehokkuudessa.

1.    Uudistuminen on elinehto kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, uudistumista ei kuitenkaan tapahdu ilman innovointia.

2.    Maailma on täynnä hienoja innovaatioita kaikilla toimialoilla ja kasvuyhtiöihin sijoitetaan pelkästään Euroopassa yli 20 miljardia euroa joka vuosi. Tämän rahan turvin parhaat yritykset kehittävät tulevaisuuden voittavia teknologioita ja liiketoimintamalleja asiakaskeskeisesti ja ketterästi.  

3.    Innovaatiot syntyvät pääosin kasvuyhtiöissä, joiden kanssa on helppo partneroitua. Kaikkea ei tarvitse tai kannata aina tehdä itse, sillä yhdessä tekeminen säästää aikaa ja rahaa.

4.    Lomautukset ja säästöohjelmat vaikuttavat negatiivisesti työilmapiiriin ja motivaatioon. Innovointi ja uudenlaiset yhteistyöt ovat sen sijaan inspiroivia ja saavat organisaatiossa aikaan innostusta.

5.    Uudistaminen sitouttaa ja tempaa mukaansa yrityksen avainhenkilöitä. Uuden tyyppinen yhteistyö kasvuyritysten kanssa opettaa ketterää toimintatapaa, joka hyödyttää kaikkia yrityksen projekteja ja luo pysyvää muutosta organisaatiokulttuuriin.  

6.    Innovatiiviset yhtiöt houkuttelevat talentteja puoleensa, sekä hakeutumaan niihin töihin että kumppaneiksi. Syntyy positiivinen kierre, jossa hyvien tyyppien myötä saadaan aikaan kovia juttuja, jotka taas houkuttelevat uusia osaajia ja kumppaneita.

7.    Innovatiiviset uudet teknologiat ja toimintatavat sekä liiketoimintamallit ovat usein kustannustehokkuudessaan ei vain muutaman prosentin verran tehokkaampia vaan usein kymmeniä prosentteja tehokkaampia. Viivan alle jäävä hyöty on selkeästi mitattavissa rahassa.

8.    Kehittäessä uutta yhteistyössä kasvuyritysten kanssa, riski on matalampi, kuin itse kehittämällä. Pilotointi on hyvä tapa aloittaa yhteistyö, sillä silloin opitaan nopeasti sekä kumppanista, uudesta aihepiiristä että asiakastarpeista ja teknologian toimivuudesta. Jos homma ei toimi, lopetetaan ennen kuin projektiin on investoitu miljoonia ja vuosia. Jos homma puolestaan toimii, skaalaamaan ja liiketoimintahyötyihin päästään nopeasti.

9.    Myös liiketoimintamalleja pitäisi innovoida. Palvelullistaminen, alustatalous, SaaS ja lisensointi -mallit ovat kaikki innovaatioiden tulosta ja uusia liiketoimintamalleja skaalatalaan jatkuvasti kasvuyhtiöekosysteemissä.

10. Innovointi on johdon ja hallituksen velvollisuus. Kyse ei ole siitä, että meillä ei ole varaa innovoida, vaan enemmänkin siitä, että meillä ei ole varaa olla innovoimatta. Tulevaisuuden teknologioita ja liiketoimintamalleja kehitetään kasvuyrityksissä jatkuvasti – onko teillä varaa jäädä jälkeen?

Avannolla on pitkä kokemus erilaisista innovaatio-ohjelmista ja liiketoiminnan uudistamisesta. Tunnemme kasvuyhtiöekosysteemin ja meillä on työkalut löytää parhaat innovaatiot kaikilta toimialoita yrityksen eri funktioille.

Ole yhteydessä, niin jutellaan miten voimme auttaa teitä uudistumaan kustannustehokkaasti!