Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen

Home » Verona Consulting » Liiketoiminnan transformaatio » Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen

Radikaali muutos asiakkaan osto¬käyttäytymisessä ja odotuksissa haastaa myyntiorganisaatiot uudistumaan. Myyntiä tehdään ja asiakkaita lähestytään edelleen vanhoilla resepteillä. Vahvaa kasvua ja asiakaslähtöisyyttä korostavien organisaatioiden tulee muuttaa tapaansa ajatella ja toimia.

Kestävämpää ja tuloksellisempaa myyntiä ja dynaamista asiakkuuksien johtamista:

Lukuisten sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakashankkeidemme kautta olemme luoneet uutta tapaa ajatella myyntiä ja asiakkuuksia, tunnistaneet myynnin kasvumahdollisuuksia, sekä kehittäneet myyjien ja myynnin johtajien osaamista. Lähestymistapamme myynnin kehittämiseen tuottaa aina asiakkaamme tarpeen kannalta ainutlaatuisia juuri heidän haasteisiinsa sopivia ratkaisuja. Tyypillisiä asiakkaidemme kokemia haasteita ja kriittisiä kysymyksiä, joissa autamme asiakkaitamme ovat:

 • Millainen myyntiorganisaatio, toimintatapa ja myyntikulttuuri mahdollistavat onnistumisemme jatkossa?
 • Millainen on tulevaisuuden huippumyyjämme?
 • Missä asiakkaissa ja markkinoissa voimme kasvaa ja mitä osaamista ja kyvykkyyttä se vaatii meiltä?
 • Saavatko asiakkaamme meiltä uusia oivalluksia ja ideoita liiketoimintansa kehittämiseen?
 • Pystyykö organisaatiomme tuottamaan näkemyksellisiä viestejä ja sisältöjä myynnin ja asiakastoiminnan tueksi?
 • Miten voisimme toimia proaktiivisemmin ja ennakoivammin?
 • Kuinka saisimme asiakkuuksien johtamisesta dynaamisemman ja tuloksekkaamman?

Me ratkaisemme yhdessä asiakkaidemme kanssa myynnin haasteita seuraavilla palveluilla:

 • Myyntistrategia – Mitä myydään ja kenelle myydään? Rakennamme asiakas- ja myyntistrategian, joka täsmentää mihin asiakasryhmiin ja markkinoihin tulee panostaa, sekä millaisia asiakasryhmiä tulee palvella milläkin tarjoomalla.
 • Strategisten asiakkuuksien johtaminen – Miten myyntiä ja asiakkuuksia johdetaan? Strategisten asiakkuuksien johtamisen (SAM) kautta kirkastamme myynnin, asiakassuhteiden hoitamisen ja sisäiset johtamisen toimintamallit niin, että ne tukevat uutta asiakaslähtöistä toimintatapaa.
 • Myynnin kyvykkyydet ja osaamiset – Miten myynnissä onnistutaan? Tunnistamme keskeiset myynnin prosessit, työkalut, teknologiat, sekä johtamiseen ja myyntiin liittyvät osaamiset, ja arvioimme niiden kehitystarpeen ja määritämme kehittämisen keinot.
 • Myynnin transformaatio – Miten tarvittavat kyvykkyydet kehitetään ja strategia toteutetaan? Vahvistamme myynnin, myynnin johtamisen ja asiakasymmärryksen osaamista organisaatiossanne. Uuden toimintatavan käyttöönotto edellyttää usein organisaation ja yksilöiden osaamisten ja kyvykkyyksien kehittämistä.

Asiantuntijamme:

Risto Pennanen

Executive Consultant

+358 50 046 7895