Muutoksen johtaminen sote-uudistuksessa

Muutoksen läpivieminen ja strateginen uudistuminen edellyttävät johtamista. Tuemme asiakkaitamme tämän muutoksen aikaansaamisessa.

Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstökokemuksen kehittäminen

  • Autamme asiakkaitamme laajojen muutosohjelmien kokonaisvaltaisessa johtamisessa sisältäen mm. tavoitellun muutoksen vaiheistetun suunnitelman ja sitä tukevan johtamisjärjestelmän sekä tarvittavien kyvykkyyksien (prosessit, osaaminen, järjestelmät) identifioimisen ja kehittämisen. Tuemme tarvittaessa myös muutosta tukevan viestintäsuunnitelman luomisessa.
  • Kokonaisvaltaisen muutoksen johtamisen rinnalla tai erityisenä fokusalueena autamme asiakkaitamme myös heidän johtamisensa ja esimiestyönsä kehittämisessä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa usein ns. yleisen muutoskyvykkyyden vahvistamisen lisäksi keskeisten kyvykkyys-/osaamisaukkojen identifioimista sekä kohdennettuja kehittämistoimenpiteitä kuten johtoryhmä/yksilösparrausta, valmennusohjelmia ja/tai käytännön kehittämisprojekteja.
  • Tuemme myös tavoitellun johtamis- ja/tai organisaatiokulttuurin rakentamista. Lähestymistapojamme tässä ovat mm. johtamis- ja/tai toimintaperiaatteiden luominen sekä niiden linkittäminen päivittäiseen toimintaan esim. erilaisten virtuaalisten työpajojen ja/tai pelillistämisen keinoin.
  • Autamme asiakkaitamme myös kehittämään henkilöstökokemusta. Käytännön tasolla tuemme keskeisten kipukohtien identifioimista sekä käytännön kehittämistoimenpiteiden läpiviemistä koko organisaation tasolla tai esimerkiksi fokusoituina tiettyihin palveluihin ja/tai asiakasryhmiin.
  • Tarvittaessa tuemme asiakkaitamme myös henkilöstön saatavuuden varmistamisessa mm. kehittämällä yhdessä innovatiivisia ja aikaisempia joustavampia ratkaisuja henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.