Liiketoiminnan transformaatio

Home » Verona Consulting » Liiketoiminnan transformaatio

Transformaatioiden kiihdyttäminen ja asiakaslähtöisten prosessien sekä ratkaisujen kehittäminen perusteellisen asiakasymmärryksen perusteella.

Muutosjohtamiseen panostamalla voidaan strategisten hankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä parantaa merkittävästi. Verona Consultingin näkemyksellinen, kokonaisvaltainen ja konkreettinen lähestymistapa perustuu erittäin vahvaan ja monipuoliseen kokemukseen vaativista muutoshankkeista julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lähestymistapamme yhdistää ainutlaatuisella tavalla ammattimainen hankejohtaminen, sisältöosaaminen sekä innostava, osallistava ja pysyviä tuloksia tuova toimintatapa. Tarjoamme muutosjohtamisen asiantuntijapalveluja aina strategiaprosesseista johtamisen, henkilöstön, kulttuurin ja toimintamallien kehittämiseen.

Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen

Radikaali muutos asiakkaan osto¬käyttäytymisessä ja odotuksissa haastaa myyntiorganisaatiot uudistumaan. Myyntiä tehdään ja asiakkaita lähestytään edelleen vanhoilla resepteillä. Vahvaa kasvua ja asiakaslähtöisyyttä korostavien organisaatioiden tulee muuttaa tapaansa ajatella ja toimia. Kestävämpää ja tuloksellisempaa myyntiä ja dynaamista…

Asiakaslähtöiset prosessit ja Lean organisaatio

Tämän päivän moderni Lean-ajattelu nivoo Lean-periaatteet osaksi organisaation strategiaa, johtamisjärjestelmää, kehityshankkeiden läpivientiä sekä kulttuuria. Parhaimmillaan jatkuva parantaminen on osa organisaation arvoja ja sitä tuetaan visuaalisella johtamisella, johdon aktiivisella esimerkillä, sekä osaavalla Lean yhteisöllä. Autamme Lean…

Asiakaskokemus

Yritykset, joissa asiakaskokemus on strateginen prioriteetti, tekevät tutkitusti jopa kolme kertaa parempaa tulosta kuin verrokkiyritykset, joissa asiakaskokemukseen ei paneuduta. Panostus asiakaskokemukseen tuottaa uskollisempia asiakkaita, kasvattaa myyntiä, toimii erottautumistekijänä sekä auttaa tehostamaan yrityksen sisäistä toimintaa. Nykyasiakkuuksien…

Ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan kehittäminen

Suomalaisia yrityksiä kritisoidaan usein kaupallistamisen puutteista samalla, kun yritykset saavat kiitosta alansa johtavasta teknologiasta, tuotteista ja palveluista. Miten meidän siis tulisi edistää uudella tavalla asiakastarpeita ratkaisevien toimintamallien ja tarjoomien kaupallistamista kiihdyttääksemme uuden liiketoiminnan kasvua? Useiden…

Strategisten muutoshankkeiden johtaminen

Systemaattisella ja osallistavalla johtamisella vauhditat strategisten muutoshankkeiden läpivientiä ja mahdollistat haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttamisen. Liiketoimintahyödyt ja tulokset: Henkilöstön sitoutumisen ja innostuksen kautta pysyvä toimintatavan muutos Uusien toimintatapojen integrointi systemaattisesti olemassa oleviin prosesseihin ja toimintamalleihin Tasapaino operatiivisen…

Lue myös:

Asiantuntijamme:

Elina Kosonen

Managing Consultant

+358 40 552 7994

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815