Koronaepidemian vaikutukset – omistajayrittäjän perhe

”Yritys ja omistaja hyötyvät asiantuntevista neuvoista silloin, kun menee hyvin. Mutta aivan erityisen arvokkaita ne ovat silloin, kun ei mene. ”

Me Veronalla olemme aina halunneet kulkea asiakkaidemme rinnalla kaikissa yrittäjyyden ja omistamisen elinkaaren eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme asiakkaidemme luotettava kumppani niin menestyksen huipulla kuin ylitsepääsemättömältä vaikuttavassa kriisitilanteessakin.

Koronaepidemia on vaikuttanut asiakkaidemme arkeen nopeudella, jota ei aiemmin ole koettu. Kriisitilanteen seurauksena yritykset ovat joutuneet kehittämään lennosta uusia toimintamalleja ja sopeuttamaan toimintaansa hiipuneeseen kysyntään. Samaan aikaan sijoittajat ovat kärsineet mittavia tappioita markkinoiden turbulenssin myötä.

Olemme asiakkaidemme tukena erilaisissa muutostilanteissa, oli kyse sitten markkinatilan muutosten hyödyntämisestä tai tilanteen aiheuttamien pakollisten järjestelyjen toteuttamisesta. Yhdessä asiakkaan kanssa voimme löytää ratkaisun myös umpikujalta tuntuvassa tilanteessa. Tästä syystä mottomme onkin ”optimisti ei pety”.

Vaikka tilanne on vakava, haluamme nähdä vallitsevassa tilanteessa myös sen hopeareunuksen. Nyt voi olla juuri oikea aika tehdä sellaisia ratkaisuja tai muutoksia, jotka normaalitilanteessa eivät olisi mahdollisia tai kannattavia. Ehkä kriisi onkin mahdollisuus oppia, kehittyä ja luoda uutta!

Seuraavassa näkemyksiämme koronaepidemian mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joissa pystymme asiakkaitamme auttamaan:

Olisiko nyt sukupolvenvaihdoksen aika?

Monissa perheissä on varmasti suunniteltu omistuksen siirtämistä eteenpäin seuraaville polville, mutta suunnittelussa on törmätty tyypilliseen esteeseen; sukupolvenvaihdoksessa hyödynnettävät verohuojennukset eivät syystä tai toisesta sovellu. Voi olla, että yritystoiminta ei täytä huojennusten kriteerejä (esimerkiksi siinä tapauksessa, että yhtiön tase koostuu pitkälti sijoitusomaisuudesta), tai lahjoitettavan omistusosuuden määrä ei ole riittävä.

Markkinamyllerrys ja sen mukanaan tuomat arvojen laskut voivat näyttäytyä tämäntyyppisissä tilanteissa yrittäjän kannalta toiveikkailta muutoksilta; olisiko nyt aika toteuttaa sukupolvenvaihdos siitä huolimatta, että huojennuksia ei välttämättä saada?

Myös esimerkiksi kiinteistöjen, sijoitusten tai vaikka huoneisto-osakkeiden alihintainen kauppa tai lahjoitus jälkipolville voi tulla edullisemmaksi alavireisessä markkinatilanteessa.

Nyt voisikin olla sopiva aika toteuttaa  lahjoituksia, kauppoja tai muita siirtoja seuraaville polville ja toiminnan jatkajalle.

Perheen turvaaminen muuttuvassa tilanteessa

Meillä kaikilla on tällä hetkellä huoli lähimmäisistämme. Me Veronalla ymmärrämme, että juuri nyt asiakkaillemme on tärkeintä, että heidän perheillään on kaikki hyvin. Koronaepidemia on varmasti tuonut pintaan huolia ja pelkoja siitä, miten lähimmäisten tilanne on turvattu silloin, jos itselle kävisi jotain.

Nyt voisikin olla juuri oikea aika tarkistaa, että yrittäjän perheen turvaamisen ”peruspaketti” on kasassa;

  • Onhan yrittäjällä voimassa oleva edunvalvontavaltuutus tilanteisiin, joissa hän tulisi toimintakyvyttömäksi? Tällöin on elintärkeää, että valtuutuksessa on riittävällä kattavuudella yksilöity oikeat henkilöt hoitamaan oikeita asioita; toisaalta yritystä ja toisaalta yrittäjän henkilökohtaisia asioita.
  • Onko yrittäjällä testamenttia ja toisaalta, vastaako voimassa oleva testamentti edelleen testamentin tekijän tahtotilaa?
  • Onko mahdollinen avioehto aviopuolisoiden tahtotilan mukainen, ja täsmääkö se esimerkiksi testamentin määräyksiin?

Yritysten, omistajien ja heidän perheidensä riskienhallinnan tarpeeseen vastatakseen Verona on lisäksi tuonut Suomeen uudenlaisia riskivakuutuksia. Nämä ns. korkean riskiturvan vakuutukset sopivat erityisen hyvin perheyrittäjille, kasvuyhtiöiden osakkaille ja varakkaille suomalaisille sijoittajille. Riskivakuutuksilla saadaan turvaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa yhtiön tuloksentekokyky on vahvasti sidoksissa avainhenkilöön, tai omistajan yllättävä kuolema aiheuttaisi perillisille kohtuuttoman verotaakan, josta selvitäkseen jouduttaisiin realisoimaan merkittäviä määriä perheen varallisuutta.

Mikäli haluat varmistaa, että perheesi ja lähimmäisesi toimeentulo, varallisuus ja tulevaisuus on turvattu, olethan meihin yhteydessä!