Kasvuportfolio

Eritysesti markkinamurroksissa voittavat ne yritykset, jotka osaavat tehokkaasti tunnistaa ja hyödyntää uusia kasvumahdollisuuksia.

Markkinoiden nopea kehittyminen mahdollistaa useita kasvusuuntia ja yrityksen tulee kyetä valitsemaan itselleen nisstäkaikkein potentiaalisimmat. Tämän lisäksi tulee muodostaa tarvittava osaaminen ja hyvä systematiikka kasvuportfolion johtamiseen.

Kasvuportfoliotarkastelu keskittyy tunnistamaan ja priorisoimaan yrityksen kannalta potentiaalisimmat tulevaisuuden kasvumahdollisuudet, kattaen sekä nykyisen liiketoiminnan että uudet liiketoiminta-alueet. Näin saadaan luotua yhteinen näkemys siitä, missä määrin panostukset kannattaa suunnata nykytoimintaan sekä missä määrin ja milloin aivan uudenlaisiin kasvumahdollisuuksiin.

Kasvumahdollisuuksien tunnistaminen lähtee liikkeelle muodostamalla yhteinen ymmärrys tulevaisuuden markkina- ja asiakastarpeista. Tämän jälkeen kasvumahdollisuudet jäsennellään ja jalostetaan vertailukelpoisiksi markkina-areenoiksi. Tarkastelu tehdään business case -periaatteella yhdistäen useita eri näkökulmia millä varmistetaan mm. kasvun, kannattavuuden, uudistumisen ja riskin kannalta hyvin balansoitu kasvuportfolio.Näin muodostettu kasvuportfolio antaa yritykselle hyvän yhteisen ymmärryksen tulevaisuuden prioriteeteistä sekä työskentelyyn osallistuneille henkilöille erinomaiset valmiudet näiden toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Jarkko Pallasaho

Head of Growth Strategy

+358 44 309 7772

Lue lisää palveluistamme:

Sinua voisi kiinnostaa myös: