Kasvuportfolio

Eritysesti markkinamurroksissa voittavat ne yritykset, jotka osaavat tehokkaasti tunnistaa ja hyödyntää uusia kasvumahdollisuuksia.

Markkinoiden nopea kehittyminen mahdollistaa useita kasvusuuntia ja yrityksen tulee kyetä valitsemaan itselleen nisstäkaikkein potentiaalisimmat. Tämän lisäksi tulee muodostaa tarvittava osaaminen ja hyvä systematiikka kasvuportfolion johtamiseen.

Kasvuportfoliotarkastelu keskittyy tunnistamaan ja priorisoimaan yrityksen kannalta potentiaalisimmat tulevaisuuden kasvumahdollisuudet, kattaen sekä nykyisen liiketoiminnan että uudet liiketoiminta-alueet. Näin saadaan luotua yhteinen näkemys siitä, missä määrin panostukset kannattaa suunnata nykytoimintaan sekä missä määrin ja milloin aivan uudenlaisiin kasvumahdollisuuksiin.

Kasvumahdollisuuksien tunnistaminen lähtee liikkeelle muodostamalla yhteinen ymmärrys tulevaisuuden markkina- ja asiakastarpeista. Tämän jälkeen kasvumahdollisuudet jäsennellään ja jalostetaan vertailukelpoisiksi markkina-areenoiksi. Tarkastelu tehdään business case -periaatteella yhdistäen useita eri näkökulmia millä varmistetaan mm. kasvun, kannattavuuden, uudistumisen ja riskin kannalta hyvin balansoitu kasvuportfolio.Näin muodostettu kasvuportfolio antaa yritykselle hyvän yhteisen ymmärryksen tulevaisuuden prioriteeteistä sekä työskentelyyn osallistuneille henkilöille erinomaiset valmiudet näiden toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Jarkko Pallasaho

Head of Growth Strategy

+358 44 309 7772

Lue lisää palveluistamme:

Ekosysteemikehitys ja markkinamuotoilu

Merkittävä kasvu muodostuu kyvystä ajatella toisin sekä muuttaa perinteisiä toimintamalleja ja markkinakäytäntöjä. Edelläkävijäorganisaatiot ratkaisevat markkina- ja asiakastarpeita uudella tavalla ja luovat samalla systemaattisesti uusia markkinoita. Edelläkävijäorganisaatiot ratkaisevat markkina- ja asiakastarpeita uudella tavalla ja luovat samalla…

Johtamismallit

Hyvin toimiva johtamismalli mahdollistaa tehokkaasti strategisissa tavoitteissa onnistumisen – toisaalta strategian kanssa epäsynkroninen johtamismalli toimii hidasteena tai jopa esteenä strategian toteuttamiselle. Johtamismallin tarkastelu lähtee yleensä liikkeelle tärkeimpien johdettavien asioiden ja johtamisulottuvuuksien kirkastamisella sekä johtamismallille asetettavien…

Kasvuportfolio

Eritysesti markkinamurroksissa voittavat ne yritykset, jotka osaavat tehokkaasti tunnistaa ja hyödyntää uusia kasvumahdollisuuksia. Markkinoiden nopea kehittyminen mahdollistaa useita kasvusuuntia ja yrityksen tulee kyetä valitsemaan itselleen nisstäkaikkein potentiaalisimmat. Tämän lisäksi tulee muodostaa tarvittava osaaminen ja hyvä…

Strategiaprosessi

Strategian tarkoituksena on luoda yhteinen ymmärrys tulevaisuuden tahtotilasta sekä tunnistaa ja konkretisoida keinot menestymisen varmistamiseksi. Strategiaprosessin lähtökohdaksi muodostetaan hyvä ymmärrys tulevaisuuden markkinasta ja asiakastarpeista sekä yhteinen tilannekuva nykyliiketoiminnasta. Tulevaisuuden markkinatarkastelua voidaan syventää skenaariotarkastelulla sekä muodostamalla…

Sinua voisi kiinnostaa myös: