Kasvu- ja uudistumisstrategiat

Toteutamme organisaatioiden strategiaprosesseja rakentamalla yhdessä asiakkaiden kanssa syvällisen ymmärryksen tulevaisuuden markkinan tarjoamista mahdollisuuksista sekä osallistamalla tehokkaasti organisaatiota strategiatyön eri vaiheissa. Kehitämme asiakasorganisaatiodemme kykyä tehdä tulevaisuuslähtöistä strategiatyötä ja hyödyntää jatkuvan strategioinnin toimintamalleja. Näin varmistetaan perusta pitkäkestoiselle menestymiselle nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Organisaation laaja osallistuminen strategiatyöhön rikastaa ja konkretisoi strategiatarkastelun sisältöä, kasvattaa organisaation liiketoiminnan kehittämisen valmiuksia sekä nopeuttaa merkittävästi strategian toiminnallistamista.

Olemme kehittäneet tehokkaita ja tuloksellisia työtapoja ja menetelmiä rakentaa tulevaisuuden markkinamahdollisuuksiin perustuvia kasvu- ja uudistumisstrategioita. Strategiatyössä autamme asiakkaitamme kasvattamaan nykyistä liiketoimintaansa sekä löytämään uusia kasvumahdollisuuksia ja kiihdyttämään uuden liiketoiminnan kehittämistä. Uusien merkittävien kasvumahdollisuuksien nopeuttamiseksi hyödynnämme tehokkaasti sekä ekosysteemien kehittämisen että markkinamuotoilun menetelmiä. Strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi tuemme myös tarvittavilta osin organisaatiorakenteiden ja johtamismallien uudistamista sekä kyvykkyyksien kehittämistä.

Strategiaprosessi

Strategian tarkoituksena on luoda yhteinen ymmärrys tulevaisuuden tahtotilasta sekä tunnistaa ja konkretisoida keinot menestymisen varmistamiseksi. Strategiaprosessin lähtökohdaksi muodostetaan hyvä ymmärrys tulevaisuuden markkinasta ja asiakastarpeista sekä yhteinen tilannekuva nykyliiketoiminnasta. Tulevaisuuden markkinatarkastelua voidaan syventää skenaariotarkastelulla sekä muodostamalla…

Kasvuportfolio

Eritysesti markkinamurroksissa voittavat ne yritykset, jotka osaavat tehokkaasti tunnistaa ja hyödyntää uusia kasvumahdollisuuksia. Markkinoiden nopea kehittyminen mahdollistaa useita kasvusuuntia ja yrityksen tulee kyetä valitsemaan itselleen nisstäkaikkein potentiaalisimmat. Tämän lisäksi tulee muodostaa tarvittava osaaminen ja hyvä…

Johtamismallit

Hyvin toimiva johtamismalli mahdollistaa tehokkaasti strategisissa tavoitteissa onnistumisen – toisaalta strategian kanssa epäsynkroninen johtamismalli toimii hidasteena tai jopa esteenä strategian toteuttamiselle. Johtamismallin tarkastelu lähtee yleensä liikkeelle tärkeimpien johdettavien asioiden ja johtamisulottuvuuksien kirkastamisella sekä johtamismallille asetettavien…

Ekosysteemikehitys ja markkinamuotoilu

Merkittävä kasvu muodostuu kyvystä ajatella toisin sekä muuttaa perinteisiä toimintamalleja ja markkinakäytäntöjä. Edelläkävijäorganisaatiot ratkaisevat markkina- ja asiakastarpeita uudella tavalla ja luovat samalla systemaattisesti uusia markkinoita. Edelläkävijäorganisaatiot ratkaisevat markkina- ja asiakastarpeita uudella tavalla ja luovat samalla…