#Kallisarvoisetneuvot – kurkistus veronalaisia kutkuttaviin veroaiheisiin

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle uuden ehdotuksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta. Ensimmäisestä esitysluonnoksesta poiketen, elinkeinotoiminnan käsite ei laajenisi koskemaan kiinteistön laajamittaistakaan vuokrausta ja kiinteistöliiketoiminnan käsitteestä luovuttaisiin.

Kiinteistöjen laajamittaisen vuokraustoiminnan verotus on tämän hetken verotuskäytännössä tulkinnanvaraista, sillä elinkeinotoimintana pidettävä kiinteistönjalostustoiminta on ollut haastava erottaa muun toiminnan tulolähteessä verotettavasta kiinteistön vuokraustoiminnasta. Laajan kiinteistövuokraustoiminnan säätäminen elinkeinotoiminnaksi olisi vähentänyt näitä tulkinnanvaraisia tilanteita.

Mikäli laki säädettäisiin nyt lausuntokierrokselle lähteneen luonnoksen mukaisena, kiinteistöihin kohdistuvaa yritystoimintaa harjoittavien yhtiöiden olisi hyvä käydä asiantuntijoiden avustuksella läpi veroilmoituksensa välttyäkseen virheellisen veroilmoituksen antamiselta.

Henri Heikkonen
Veroasiantuntija
Tax Advisor

Löydät esitysluonnoksen täältä:
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/97478b37-c70b-4b2e-a7a0-de1dfa8dffc4/d6f248b3-e449-4209-a30b-5f82a5760e70/LAUSUNTOPYYNTO_20181026081000.PDF