Johtoryhmien kehittäminen

Home » Verona Consulting » Johtaminen ja organisaatiot » Johtoryhmien kehittäminen

Johtoryhmä näyttää johtamisellaan suunnan koko organisaatiolle. Johtoryhmän haasteena on yleensä se, miten saada hyvä kiertämään yrityksessä nopeammin ja miten saada enemmän aikaan vähemmällä. Kuinka keskittyä tulevaisuuden menestyksen mahdollistamiseen operatiivisten yksityiskohtien sijaan?

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Yhteen hitsautunut johtoryhmä, jolla on halu työskennellä kohti yhteisiä tavoitteita toisiaan tukien ja täydentäen
  • Johtoryhmätyöskentely ja päätöksenteko tehostuvat, mikä lisää aikaansaavuutta
  • Johtamiskulttuuri kehittyy johtoryhmän jäsenten toimiessa hyvän johtajuuden roolimallina.

Johtoryhmä suunnannäyttäjänä

Kulttuuri luo aitoa, pitkäkestoista kilpailukykyä. Kulttuuriin vaikuttaa positiivisesti vahva johtamiskulttuuri, joka luo yhteisen kielen tavoitteille sekä sille, miten niihin päästään yhdessä. Johtoryhmä näyttää esimerkkiä halutusta johtamiskulttuurista – parhaimmillaan johtaen yhteisiä asioita yhdessä, toisiaan tukien ja sparraten.

Johtoryhmän kehittäminen on hienovarainen prosessi, jossa voimakkaista yksilöistä muodostuu yhteisö, jolla on aidosti yhteinen, merkityksellinen johtamistehtävä.

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Verona Consultingin sparraamana

Aloitamme johtoryhmän kehittämisen nykytila-analyysillä, joka toteutetaan sekä online-kyselynä että haastatteluina. Onnistumisen näkökulmasta on tärkeää, että jokainen johtoryhmän jäsen voi kertoa odotuksensa ja toiveensa johtoryhmän kehittämisen suhteen. Näin saamme mahdollisimman hyvän kuvan siitä, mistä olisi eniten hyötyä johtoryhmällenne juuri nyt. Kehittämisen tavoitetta sparraamme vielä yhteisesti johtoryhmän kanssa, jotta varmistamme sitoutumisen yhteiselle kehittymiselle. Lue lisää johtoryhmätyöskentelyn yleisimmistä haasteista ja tavoitteista.

Yleensä työstämme johtoryhmän kanssa muun muassa seuraavia aiheita:

  • Johtoryhmän perustehtävän kirkastaminen ja rooli johtamisjärjestelmässä
  • Yhteisesti johdettavat asiat ja yhteisen ajankäytön fokus
  • Vuosikellon teemoittaminen
  • Johtamiskulttuurin kehittäminen ja voittajatiimiksi kehittyminen
  • Keskinäisen luottamuksen syventäminen ja vuorovaikutuksen pelisääntöjen laatiminen

Johtoryhmän kehittymistä valituilla osa-alueilla seurataan välitehtävillä ja pulssikyselyillä.

Onko johtoryhmätyöskentelyn tavoitteellinen kehittäminen Teille ajankohtaista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Katja Kolehmainen

Executive Consultant

+358 50 461 8789

Lue myös!