Johtamismallit

Hyvin toimiva johtamismalli mahdollistaa tehokkaasti strategisissa tavoitteissa onnistumisen – toisaalta strategian kanssa epäsynkroninen johtamismalli toimii hidasteena tai jopa esteenä strategian toteuttamiselle.

  • Johtamismallin tarkastelu lähtee yleensä liikkeelle tärkeimpien johdettavien asioiden ja johtamisulottuvuuksien kirkastamisella sekä johtamismallille asetettavien tavoitteiden täsmentämisellä. Tämän pohjalta luodaan vaihtoehtoisia organisaatiorakennevaihtoehtoja, joita arvioidaan systemaattisesti johtamismallille ja johtamisrakenteelle asetettuja tavoitteita vasten.
  • Johtamismallitarkasteluun kuuluu olennaisesti myös johtamisen periaatteiden ja täsmentäminen. Johtamisen periaatteisiin kiteytetään usein esimerkiksi johtamisen avoimuuteen, tasapuolisuuteen, vuorovaikutteisuuteen, tulevaisuussuuntautuneisuuteen sekä yhteisvastuullisuuteen liittyviä teemoja.
  • Jotta organisaation johtaminen olisi selkeää ja tehokasta on tärkeää täsmentää keskeisten johtamispositioiden sekä johtamisfoorumeiden roolit, tehtävät ja vastuut. Tällä pystytään varmistumaan siitä, että keskeisten johtamisroolien välillä ei ole turhaa päällekkäisyyttä ja että eri johtamisfoorumien kuten vaikkapa hallituksen ja johtoryhmän roolit ja toimintatavat (esim. kokousten teemoitus ja rytmitys) on synkroinoitu tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Organisaation kulttuuri ja arvot yhdessä strategian kanssa antavat perustan johtamismallin kehittämiselle ja sen luonteelle. Yhteisesti ymmärretty, selkeä ja toimintaympäristön muutoksiin hyvin mukautuva johtamismalli antaa organisaatiolle vahvan pohjan hyvän työntekijäkokemuksen rakentamiselle sekä strategisen tahtotilan saavuttamiselle.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Katja Kolehmainen

Executive Consultant

+358 50 461 8789

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Uutiskirjeemme tilaamalla saat kerran kuussa suoraan sähköpostiisi tuoreimmat näkemyksemme kasvun rakentamisesta, kiihdyttämisestä ja johtamisesta.