Johtaminen- ja organisaatiot

Home » Verona Consulting » Johtaminen ja organisaatiot

Kehitämme johtamista ja uudistamme organisaatioiden kulttuuria tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ihmiset varmistavat organisaation menestyksen ja uudistumisen ja työstään innostunut henkilöstö takaa erinomaisen asiakaskokemuksen.

Strategiassa onnistuminen edellyttää toimivaa johtamismallia ja organisaatiorakennetta. Erinomainen asiakaskokemus taas nojaa positiiviseen työntekijäkokemukseen. Jotta organisaation uudistuminen ja menestyminen varmistetaan, organisaatiokulttuuria ja arvoja sekä johtamista ja työyhteisön toimintaa on kehitettävä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Me autamme asiakkaitamme strategiaa, uudistumista ja asiakaslähtöistä toimintaa vahvistavan johtamisen ja organisaatiokulttuurin rakentamisessa ja uudistamisessa pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla.

Organisaatiokulttuurin merkitys yrityksen strategisten liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa on suuri. Arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet tukevat strategian toteutusta, antavat pohjan toimintatapojen kehittämiselle sekä ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa arjessa. Valmentava, uudistava johtaminen puolestaan edistää muutostilanteissa toimimista, itseohjautuvuutta sekä vahvista työntekijäkokemusta . Työn murros ja nopea muutos edellyttävät kriittistä strategisten osaamisten tarkastelua ja kehittämistä.

Palvelut avuksesi:

Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Kehitämme johtamista ja uudistamme organisaatioiden kulttuuria tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ihmiset varmistavat organisaation menestyksen ja uudistumisen. Ensiluokkainen työntekijäkokemus takaa erinomaisen asiakaskokemuksen. Kulttuurin kehittäminen Autamme tunnistamaan, millaista organisaatiokulttuuria tarvitaan strategiassa onnistumiseksi sekä autamme viemään…

Strategisten kyvykkyyksien ja osaamisten kehittäminen

Yritysten kilpailukyky perustuu yhä vahvemmin jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. Systemaattisella ja strategialähtöisellä organisaation kyvykkyyksien ja osaamisten kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Liiketoimintahyödyt- ja tulokset: Suoraviivaistaa ja tehostaa organisaatiossa tapahtuvaa kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämistä. Tunnistaa…

Työntekijäkokemuksen johtaminen

Työntekijäkokemus on yksi kriittisimmistä strategisista kilpailueduista organisaatioille. Työntekijäkokemukseen panostavissa yrityksissä tuottavuus per työntekijä on jopa nelinkertainen. Samoin työntekijöiden kokema kasvu ja kehitys on merkittävästi parempi kilpailijoihin nähden. Liiketoimintahyödyt- ja tulokset: Strategian sisäistäminen ja oman roolin…

Johtoryhmien kehittäminen

Johtoryhmä näyttää johtamisellaan suunnan koko organisaatiolle. Johtoryhmän haasteena on yleensä se, miten saada hyvä kiertämään yrityksessä nopeammin ja miten saada enemmän aikaan vähemmällä. Kuinka keskittyä tulevaisuuden menestyksen mahdollistamiseen operatiivisten yksityiskohtien sijaan? Liiketoimintahyödyt- ja tulokset: Yhteen…

Itsensä johtaminen

Työn muuttuessa entistä itseohjautuvammaksi henkilöstö tarvitsee tukea kehittääkseen työtapoja, joiden avulla johtaa omaa ja yhteistä tekemistä. Vahvoilla itsensä johtamisen taidoilla ihminen nauttii työstään, saa tuloksia aikaan ja toimii rikastavana yhteisön jäsenenä muille. Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:…

Projektijohtaminen

Nykyisessä nopeasyklisessä toimintaympäristössä organisaation strategian toimeenpanokyky ja operatiivinen ketteryys edellyttävät jatkuvaa projektikulttuurin kehittämistä. Projektit ovat entistä kompleksisempia, ja niiden monimutkaisuutta lisäävät muun muassa digitalisaatio, uudet työn vaatimukset ja työroolit, työn monimuotoisuus, verkostot sekä sidosryhmien kasvavat…

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Tiimimme

Antti-Juhani Wihuri

Senior Managing Consultant

+358 40 030 0842

Tuomas Carlberg

Managing Consultant

+358 40 834 2340

Jenni Jeskanen

Senior Consultant

+358 40 576 3982

Saara Karhula

Senior Managing Consultant

+358 50 577 9435

Virve Kauppi

Managing Consultant

+358 40 764 8717

Jori Kosonen

Senior Executive Consultant

+358 50 518 4790

Hanna Rainio

Senior Managing Consultant

+358 40 486 7368