Itsensä johtaminen

Työn muuttuessa entistä itseohjautuvammaksi henkilöstö tarvitsee tukea kehittääkseen työtapoja, joiden avulla johtaa omaa ja yhteistä tekemistä. Vahvoilla itsensä johtamisen taidoilla ihminen nauttii työstään, saa tuloksia aikaan ja toimii rikastavana yhteisön jäsenenä muille.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Työntekijät osaavat johtaa itseään ja ovat sen myötä motivoituneempia ja innostuneempia
  • Parempi työhyvinvointi ja sitä kautta organisaatiolle pienemmät henkilöstökustannukset
  • Vaikuttavilla itsensä johtamisen menetelmillä parantunut työteho ja vaikuttavuus

Itsensä johtamisen digitaalinen kehitysohjelma

Menestyäkseen tulevaisuudessa ihmisten täytyy oppia jatkuvan parantamisen ja kehittymisen asenne. Tärkeimmät taidot, joita tulee kehittää, ovat kyky löytää sisäinen motivaatio työhön, priorisoida, suunnitella ja tehdä työnsä fiksusti sekä pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Tällaiset taidot eivät kehity yksittäisillä valmennuspäivillä.

Jotta työ- ja elintavoissa saadaan merkittävä parannus aikaiseksi, täytyy itsensä kehittämisessä olla jatkuvuutta ja selkeä rakenne. Tarvitaan peräkkäisiä toimintatapakokeiluja, ja omaa oppimisprosessia tulee jatkuvasti reflektoida muiden kanssa.

Itsensä johtamisen kehitysohjelma on digitaalinen valmennus, joka antaa tietotyön tekijälle välineet ottaa sekä oma työnsä että elämänsä vahvemmin haltuun. Itsensä johtamisen dialogisessa verkkovalmennuksessa yhdistyvät live-äänikeskustelu muiden osallistujien kanssa, vaikuttavat henkilökohtaiset tehtävät, tutkittu tieto ja konkreettiset menetelmät. Lisäksi opitut menetelmät otetaan ketterästi käyttöön eri moduulien välissä.

Opitut menetelmät käytäntöön keskustelumoduulien välissä

Valmennus toteutetaan moduuleissa, joista jokaisessa käsitellään yhtä itsensä johtamisen osa-aluetta:

  • Motivaatio henkilökohtaiseen muutokseen
  • Tehokkaat työtavat
  • Priorisointi ja suunnittelu
  • Henkilökohtainen tiedonhallinta
  • Palautuminen ja elinvoima
  • Ravinto ja liikunta

Valmennus toteutetaan Talent Vectian kehittämällä dialogisen oppimisen alustalla, LOGElla. Jokainen moduuli alkaa asiantuntijavideolla ja henkilökohtaisella reflektiotehtävällä, joita seuraa äänikeskustelulla toimiva fasilitoitu tunnin tehtävä- ja keskustelusessio. Keskustelun päätteeksi jokainen tekee päätöksen siitä, minkä parannuksen tekee omissa työtavoissaan tulevien viikkojen aikana. Seuraavan moduulin alussa reflektoidaan yhdessä, miten kokeilut ovat menneet ja mitä niistä opittiin. Kuuden moduulin rakenne mahdollistaa kuuden tai useamman toimintatapakokeilun valmennuksen aikana.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Hanna Rainio

Senior Managing Consultant

+358 40 486 7368

Lue myös!