Itsensä johtaminen

Työn muuttuessa entistä itseohjautuvammaksi itsensä johtamisen taidot korostuvat roolista riippumatta. Vahvoilla itsensä johtamisen taidoilla ihminen nauttii työstään, saa tuloksia aikaan ja toimii rikastavana yhteisön jäsenenä sekä vahvistaa organisaation brändiä ja asiakaskokemusta.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Henkilöstön itsensä johtamisen taidot, työmotivaatio ja kyky saada tuloksia aikaan vahvistuvat
  • Sujuvampi arki ja lisääntynyt työhyvinvointi ja sitä kautta parempi henkilöstöriskien hallinta
  • Työyhteisön toimivuus ja uudistumiskyky sekä vahvistunut asiakaskokemus

Itsensä johtamisen kehitysohjelma

Menestyäkseen tulevaisuudessa meidän tulee vahvistaa jatkuvan kehittymisen taitoja ja asenteita. Tärkeimmät taidot, joita nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemme, ovat kyky löytää merkityksellisyys ja sisäinen motivaatio työhön, kyky priorisoida, suunnitella ja saada tuloksia aikaan fiksusti sekä pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Tällaiset taidot eivät kehity yksittäisillä valmennuspäivillä. Jotta itsensä johtamisen taidoissa saadaan muutosta aikaan, täytyy kehittämisessä olla jatkuvuutta ja selkeä rakenne sekä paljon arjessa harjoittelua. Lisäksi muutos ja uudistuminen vaatii tukea ja sparrausta sekä reflektointia muiden kanssa.

Itsensä johtamisen kehitysohjelmamme voidaan toteuttaa joko räätälöitynä yritysvalmennuksena tai voit osallistua LOGE -oppimisalustallamme digitaaliseen valmennuskokonaisuuteen. Valmennuksissa yhdistyvät tutkittu tieto ja konkreettiset menetelmät, henkilökohtaiset oppimistehtävät ja analyysityökalut sekä kokemusten jakaminen yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Opitut menetelmät käytäntöön

Itsensä johtamisen valmennus toteutetaan moduuleissa, jotka voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Moduulit kattavat itsensä johtamisen keskeiset osa-alueet:

  • Minä itse: mm. arvojen, toimintatyylin sekä omien vahvuuksien tunteminen
  • Vuorovaikutussuhteet: yhteistyösuhteiden toimivuus ja rikkaus
  • Oma työ: perustehtävän kirkkaus, tavoitteiden ja prioriteettien tunteminen, ajankäyttö ja kyky saada tuloksia aikaan
  • Oma kehittyminen ja kasvu: oppimistavoitteiden asettaminen, omien ajattelu- ja toimintamallien uudistaminen, muutostaidot, hyvinvointi ja palautuminen
Lataa ”Johdatus itsensä johtamisen kehitysmatkalle” -opas

Opitut menetelmät otetaan ketterästi käyttöön moduulien välissä ja oppimista tukee itsensä johtamisen työkirja, jonka osia voit ladata maksutta käyttöösi täyttämällä seuraavan lomakkeen:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Jenni Jeskanen

Managing Consultant

+358 40 576 3982

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Lue myös!