Mervi Salmela

Senior Managing Consultant

”Mervi johtaa muutoshankkeita osallistavalla ja valmentavalla otteella saaden aikaan pysyvän muutoksen sekä kasvattaen organisaation kykyä jatkuvaan parantamiseen.”

lean, projektijohtaminen, prosessikehittäminen, strategisetmuutoshankkeet