Jarkko Pallasaho

Head of Growth Strategy

+358 44 309 7772

”Jarkon vahvuus on uusien kasvumahdollisuuksien ideoiminen yhdistettynä niiden systemaattiseen hyödyntämiseen”

ekosysteemit, kasvuportfolio, kasvustrategia, markkinamuotoilu