Strategian muotoilu

Home » Verona Consulting » Strategian muotoilu

STRATEGIAN MUOTOILU

Miten arvoa luodaan?

Me uskomme ketterään strategian kehittämiseen. Autamme asettamaan strategiset tavoitteenne sekä määrittelemään yksilöllisen arvolupauksenne ja tavoiteasiakkaanne. Autamme myös strukturoimaan arvonluontiprosessinne ja johtamismallinne sekä laajentamaan näkökulmianne innovaatioista.

DISCOVER – SHAPE – SCALE

Muodostamme muuttuvista markkinoista, trendeistä ja epälineaarisesta markkinakehityksestä tulevaisuuskuvan, jonka avulla asiakkaamme saavat arvokasta kilpaluetua uusien liiketoimintojen rakentamiseen ja skaalaamiseen.

Strategiset valinnat

Erinomainen strategia vaatii merkittävimpien mahdollisuuksien ja -haasteiden tunnistamista sekä resurssien ohjaamista näiden mahdollisuuksien saavuttamiseksi ja haasteiden taklaamiseksi. Miksi vaikeiden strategisten valintojen tekeminen kannattaa?

 • Status Quon haastaminen tuoreilla strategisilla näkökulmilla, tuettuna ulkoisella datalla voi auttaa luomaan ainutlaatuista arvoa asiakkaillenne, olla askel edellä kilpailijoitanne, rakentaa arvoa kumppanuuksien ja ekosysteemien kautta sekä saavuttaa pitkäaikaista menestystä innovaatioiden avulla.
 • Epästabiilit ajanjaksot synnyttävät mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaa sekä tarpeen toteuttaa muutoksia organisaatioissa.
 • Voittavan strategian luomiseen ei ole olemassa yhtä suoraviivaista ratkaisua, mutta onnistumisen todennäköisyyksiä voi parantaa strategian uudelleenarvionnilla ja sen mukaisella strategiaprosessin uudelleenmuotoilulla.
Näin hyödyt työskentelemisestä kanssamme!
 • Lähestymistapamme strategiaprossin muotoilussa on asiakasta osallistava.
 • Toimimme luottoneuvonantajananne koko matkan ajan.
 • Haastamme katsomaan asioita rajojen ulkopuolelta ja ohjaamme tekemään tarvittaessa vaikeitakin valintoja.
 • Pidämme aina katseen pallossa. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme luomaan sekä asiakasarvoa että menestystä tuottava strategia.JOKAINEN TILANNE, HAASTE JA YMPÄRISTÖ ON ERILAINEN

Lähestymme strategiaprosessin muotoilua aina yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta löydämme parhaat yksilölliset ratkaisut jokaiseen tilanteeseen, haasteeseen ja ympäristöön. Haastamme asiakkaitamme tulemaan parhaiksi versioiksi itsestään ja tekemään rohkeita tulevaisuuden valintoja.

Tulevaisuuskuva & innovaatiot

Miksi rakentaa tulevaisuuskuvaa ja kartoittaa uusia innovaatioita?

 • Uusien liiketoimintojen rakentaminen vaatii tulevaisuuteen katsomista sekä kilpailijoita parempaa markkinamuutosten ennakointia.
 • Jos katsotaan vain Fortune 500 yrityksiä vuosien 1955 ja 2014 välillä, 88 % listan yrityksistä on joko mennyt konkurssiin, yhdistynyt toisen yrityksen kanssa tai pudonneet Fortune 500 listalta. Tutkimuksen mukaan yritysten keskimääräinen ikä on pudonnut 75 vuodesta 15 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan, kilpailijoita ilmestyy täysin uusista näkökulmista ja yritysten tulee muuttua pysyäkseen kilpailukykyisinä.
 • Menestyvät yritykset hyödyntävät muutokset mahdollisuuksina, katsovat tulevaisuuteen sekä hyödyntävät uusia mahdollisuuksia.

Näin hyödyt työskentelemisestä
kanssamme;

 • Näkemystä tulevaisuuden markkinamuutoksista yli toimialarajojen.
 • Oppeja ja näkemyksiä ulkoisista innovaatioita, aikaa ja resursseja kuluttavien sisäisten kehitysprosessien sijaan.
 • Strategisia, konkreettisia ja asiakaskeskeisiä liiketoimintamahdollisuuksia, ratkaisuja sekä innovatiivisia kumppaneita.
 • Uudet ratkaisut nopeammin markkinoille.

Tulevaisuuskuvasta kilpailuvalttiin
– Autamme ennakoimaan muutoksia ja toimimaan niiden mukaan

Markkinat muuttuvat nopeasti, ja yllättäviin suuntiin

Voidakseen innovoida ja erottua kilpailijoista, yrityksen tulee ennakoida markkinoiden tulevaisuuden kehitystä paremmin kuin kilpailijat.

Lähestymistapamme avulla rakennamme tulevaisuuskuvan muuttuvista markkinoista, joita ohjaa epälineaarinen kuluttajakäyttäytyminen, muutokset kuluttajien tarpeissa, teknologiakehitys, sääntely sekä useat muut ajurit.  

Yhdistämme innovatiivisten kasvuyritysten tulevaisuuden innovaatiot, pääomasijoittajien näkemykset, asiakkaat sekä asiakkaitten asiakkaat ja rakennamme näistä markkinalähtöisen tulevaisuuskuvan. Autamme rakentamaan tulevaisuuskuvasta seuraavan kilpailuvalttisi.

Palvelumme

Verona on luottokumppanisi liiketoimintasi muutosmatkalle.
Me tuemme strategian muotoilussa, kyvykkyyksien rakentamisessa sekä muutoksen kiihdyttämisessä.

STRATEGIAN MUOTOILU

KYVYKKYYKSIEN RAKENTAMINEN

MUUTOKSEN KIIHDYTTÄMINEN

Ota yhteyttä!

Henri Hietala

Executive Consultant, member of management team

+358 400 385 088

Olli Halme

Executive Consultant, member of management team

+358 50 585 4377

Joonas Lyytikäinen

Managing Consultant

+358 40 774 3936

Näkemyksiämme

Asiakastarinoita