Muutoksen läpiviennin varmistaminen

Home » Verona Consulting » Muutoksen läpiviennin varmistaminen

Uskomme, että jatkuvaan oppimiseen perustuva kulttuuri ja ketterä johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä muutoksen vauhdittamisessa ja mitattavien tulosten saavuttamisessa nopeasti muuttuvassa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Muutosohjelmat

Haluatteko varmistaa onnistuneen muutoksen läpiviennin? Me uskomme, että tehokkaat muutosohjelmat, jotka saavat ihmiset sitoutumaan, nopeuttavat muutoksen toteutumista ja lisäävät mahdollisuuksianne saavuttaa halutut muutostavoitteet menestyksekkäästi. Toteutamme muutosohjelmat yhdessä asiakkaittemme kanssa, varmistaen niiden vaikuttavuuden.

Oletteko valmiita viemään muutoksenne seuraavalle tasolle?

Me Verona Consultingilla tuemme asiakkaistamme muutoksen vauhdittamisessa, hyödyntäen vahvaa osaamistamme ja laajaa kokemustamme. Tarjoamme käytännönläheistä tukea kestävässä liiketoiminnan muutoksessa.

Ketterät muutosohjelmat – Strategian toteutumista tukevien liiketoiminnan muutosten menestyksellinen toteuttaminen ei yleisesti ottaen ole helppo tehtävä! On itsestäänselvää, että muutos vaatii huolellista suunnittelua, ja suunnitelmia on sopeutettava ja hyödynnettävä joustavasti koko muutosprosessin ajan. Siksi systemaattinen ja ketterä muutosohjelman ja projektin johtaminen, ihmisten osallistaminen ja hyötyjen toteutumisen seuranta ovat keskeisessä asemassa menestyksen ja mitattavien tulosten saavuttamisessa.

Asiakaslähtöiset prosessit ja Lean-ajattelu – Nykyinen Lean-lähestymistapa integroi Lean-periaatteet organisaation strategiaan, johtamismalliin, ohjelmiin ja kulttuuriin. Parhaimmillaan jatkuva parantaminen on vakiintunut osaksi organisaation arvoja ja sitä tuetaan muun muassa visuaalisella johtamisella, johdon aktiivisella osallistumisella ja pätevän Lean-yhteisön kehittämisellä.

Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen – ovat keskeinen osa organisaation kasvua ja menestystä. Palveluliiketoiminnan, ratkaisumyynnin ja asiakkuuksien hallinnan vahva osaaminen tukevat organisaatiotasi saavuttamaan liiketoimintatavoitteet ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tavoitteena ovat asiakkaiden tarpeiden parempi ymmärrys ja arvon tuottaminen heille.

Muutosjohtaminen ja henkilöstön sitouttaminen – Laadukas muutoksen hallinta vaatii innostavaa ja käytännönläheistä muutosjohtamista. Tehokas muutosjohtaminen auttaa organisaatiota suunnittelemaan, toteuttamaan ja vakiinnuttamaan muutoksia, jotka tukevat organisaation kasvua ja menestystä. Organisaatiosi menestyksekkään muutoksen keskiössä ovat ihmiset, sillä henkilöstön sitouttaminen ja tuki ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä, jotka mahdollistavat muutoksen onnistumisen.

Näin hyödyt kanssamme työskentelemisestä

  • Meillä on vankka kokemus jatkuvan parantamisen ja asiakkaiden haastavien muutosmatkojen tukemisesta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
  • Tuemme ketterien muutosohjelmien luomisessa ja johtamisessa, jotka joustavasti sopeutuvat suunnan muutoksiin ja uusiin painopisteisiin.
  • Räätälöimme tunnistettujen asiakastarpeiden pohjalta asiakaskohtaisia ratkaisuja mahdollistaen teille kokonaisvaltaisen kehittymisen ja johtamistaitojenne vahvistamisen.
  • Lähestymistapamme yhdistää liiketoimintastrategian ja inhimillisen näkökulman varmistaakseen, että muutos juurtuu kestävästi. Työntekijät pysyvät mukana muutosmatkalla ilman, että he kokevat olevansa hukassa.

Palvelumme

Verona Consulting on luotettava kumppanisi organisaatiosi muutosmatkalla. Tarjoamme kattavaa tukea yrityksille ja organisaatioille liiketoiminnan muutoksissa, keskittyen strategisen suunnan kirkastamiseen, organisaatioiden kehittämiseen ja muutoksen läpiviennin varmistamiseen.

Strategian muotoilu

Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen

Muutoksen läpiviennin varmistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuuden tukeminen

Ota yhteyttä!

Marko Saarela

Executive Consultant

+358 40 543 6622

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Näkemyksiämme

Asiakastarinoita