Muutoksen kiihdyttäminen

Home » Verona Consulting » Muutoksen kiihdyttäminen

MUUTOKSEN KIIHDYTTÄMINEN

Me uskomme, että jatkuvaan oppimiseen perustuva kulttuuri ja ketterä johtaminen ovat avaintekijöitä yritysten menestyksessä ja mitattavien tulosten saavuttamisessa nopeasti muuttuvassa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Verona Consulting auttaa teitä toteuttamaan:

Muutosohjelmat

Haluatteko kiihdyttää muutostanne? Onko organisaationne resursseissa, osaamisessa tai ketteryydessä puutteita vastata muuttuviin olosuhteisiin? Me uskomme, että ihmisiä onnistuneesti sitouttavat muutosohjelmat auttavat kiihdyttämään muutosta ja parantavat todennäköisyyttänne saavuttaa haluttu muutos onnistuneesti.

Oletteko muutoksenne tasalla?

Me Verona Consultingilla tuemme teitä muutoksen kiihdyttämisessä vahvan osaamisemme ja kokemuksemme voimin. Olemme ylpeitä työstämme sekä kasvavien yritysten, että suurten suomalaisten yritysten, kuten esimerkiksi ABB:n kanssa heidän muutosmatkallaan. Miten me toimimme?

 • Ketterien muutosohjelmien johtaminen –  Strategiaa tukevat liiketoiminnan muutosohjelmat eivät yleisesti ole kovin helppoja toteuttaa onnistuneesti! On sanomattakin selvää että transformaatio vaatii aina etukäteissuunnittelua, ja tehtyjä suunnitelmia täytyy hyödyntää muutosmatkan varrella. Näin ollen ketterä muutosohjelmien johtaminen onkin oleellinen osa onnistumista.
 • Asiakaslähtöiset prosessit & Lean – Tämänhetkinen Lean-ajattelu tuo Lean-periaatteet organisaation strategian, johtamismallin, ohjelmien toteutuksen ja kulttuurin ytimeen. Parhaimmillaan jatkuva parantaminen kuuluu organisaation arvoihin ja sitä tehostetaan mm. visuaalisen johtamiseen, aktiiviseen johdon osallistumiseen ja osaavan Lean-yhteisön rakentamisen myötä.
 • Muutosjohtaminen ja henkilöstön sitouttaminen – Muutos ei ole tekninen harjoitus. Liiketoimintasi onnistuneen muutoksen keskiössä ovat ihmiset. He toimivat moottoreina kyvykkyyksienne kehittämissä. Erinomaisesti toteutettu muutos vaatii inspiroivaa ja käytännönläheistä muutosjohtamista.
 • Hyötyjen realisoituminen – tarkka ja fokusoitu hyötyjen realisoitumisen malli ja sen seuranta mahdollistavat organisaationne transformaation tilanteen tasalla pysymisen ja mitattavien tulosten saavuttamisen.

Näin hyödyt kanssamme työskentelemisestä

 • Tuemme Teitä sellaisten ketterien muutosohjelmien rakentamisessa ja ohjaamisessa, jotka tarvittaessa mukautuvat suunnan muutosten ja uusien prioriteettien mukaisesti.
 • Olemme ohjelma- ja projektijohtamisen ammattilaisia ja voimme valmentaa teitä parantamaan projektijohtamisen kyvykkyyksiänne.
 • Lähestymistapamme yhdistää sekä liiketoimintametodologiaa että ihmislähtöisyyttä varmistaen kestävän muutoksen jalkauttamisen. Työntekijänne eivät tipu kärryiltä kesken muutosmatkan.
 • Olemme saavuttaneet mittavaa kokemusta hyötyjen realisoimisesta työskennellessämme suurimpien suomalaisten organisaatioiden kanssa ja olemme valmiita tukemaan Teitä odotettujen tavoitteidenne saavuttamisessa sekä jatkuvassa kehittämisessä.  

Johtamisen ja kulttuurin kehittäminen

Ovatko organisaatiokulttuurinne ja johtamisen kyvykkyydet esteenä muutoksen nopeaan läpiviemiseen? Onko johtamisen tasossa parannettavaa? Me uskomme, että vahva strategian kanssa linjattu organisaatiokulttuuri johtaa parempaan tehokkuuteen.

Verona Consulting valmentaa johtajianne, päälliköitänne ja asiantuntijoitanne saavuttamaan tarvittavat kyvykkyydet johtamiseen muuttuvissa olosuhteissa. Ohjaamme teitä kohti kestävää muutosta.

Miten onnistua vahvan organisaatiokulttuurin ja johtamisen kyvykkyyksien rakentamisessa?

 • Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen – Menestyminen nopeasti muuttuvassa liiketoiminnan ympäristössä vaatii modernia johtamista ja jatkuvaa uusiutumiskykyä. Vahvojen johtamisen kyvykkyyksien rakentaminen, mukaan lukien johtamisen prosessit, osaamiset, systeemit ja käyttäytymismallit, sekä ketterät johtamismallit muodostavat terveen pohjan liiketoimintanne tehokkuuden parantamiselle.
 • Strategisten osaamisten kehittäminen – Kasvu ja uudistuminen vaativat selkeän määritelmän tarvittavista tulevaisuuden strategisista osaamisista, arvioinnin osaamisen tasosta sekä systemaattista kehittämistä. Selkeiden kehittämistoimien kohdistamisella muutamiin kriittisiin, kaikkein vaikuttavimpiin osaamisiin ja käyttäytymisiin on tehokas draiveri muutoksen ja strategian toteuttamiseen.
 • Johtamis- ja valmennusohjelmat – Johtamistaidot kuuluvat kyvykkyyksien kehittämisen kulmakiviin. Hyvä johtaminen ja jatkuva oppiminen houkuttelee osaajia ja on yksi merkittävistä organisaatioiden kilpailueduista. Johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille  räätälöidyt johtamis- ja valmennusohjelmat vahvistavat johtamis-, vaikuttamis- ja yhteistyötaitoja, johtoryhmien muutososaamista sekä transformaatio-ohjelmissa että projekteissa onnistumista.
 • Coaching – Coachingissa, eli ryhmien tai yksilöiden valmennuksissa opitaan taitoja, metodeja, käyttäytymismalleja ja käytäntöjä. Yhdessä muun johtamisen kehittämisen kanssa coaching vahvistaa johtamistaitoja, parantaa päätöksentekokykyä, auttaa rakentamaan organisaatiomuutosten hyväksyntää ja varmistamaan jatkuvaa kehitystä.
 • Kulttuurin muotoilu – Monessa organisaatiossa unohdetaan ihmisten ja kulttuurin tärkeys. Kulttuuri nähdään abstraktina, moniulotteisena ja kompleksisena: kulttuurin kehittäminen vaatii muutosta sekä käyttäytymisessä että toiminnassa, joka ulottuu lopulta myös uskomuksiin, normeihin ja arvoihin. Kulttuurin muotoilu on usein tarpeen työntekijäkokemuksen parantamiseksi ja kestävän muutoksen saavuttamiseksi.

Näin hyödyt kanssamme työskentelemisestä

 • Meillä on laajaa osaamista ja kokemusta johtamisen ja organisaatioiden kehittämisestä.
 • Tarjoamme käytännönläheistä tukea strategisten osaamisten identifiointiin ja kehittämiseen – sekä organisaatio- että yksilötasolla.
 • Autamme Teitä määrittelemään, miltä teille hyvä tavoitekulttuuri näyttää ja ohjaamme läpi kulttuurimuutoksen. Uskomme, että ihmisten sitouttaminen on olennainen osa menestystä.
 • Luomme pysyvän, mitattavan muutoksen organisaation laajuisella sitouttamisella, joka tukee strategisten tavoitteidenne saavuttamista.
 • Parantunut työntekijäkokemus ja työntekijöiden sitoutuminen.

Palvelumme

Verona on luottokumppanisi liiketoimintasi muutosmatkalle.
Me tuemme strategian muotoilussa, kyvykkyyksien rakentamisessa sekä muutoksen kiihdyttämisessä.

STRATEGIAN MUOTOILU

KYVYKKYYKSIEN RAKENTAMINEN

MUUTOKSEN KIIHDYTTÄMINEN

Ota yhteyttä!

Jenni Jeskanen

Senior Managing Consultant

+358 40 576 3982

Näkemyksiämme

Asiakastarinoita

Miten olemme auttaneet asiakkaitamme muutoksessa?