Wait when page loaded

verona@verona.fi

+358 10 232 7700

Ajankohtaista

Suomalaisten omistajayrittäjien veronkiristykset yritysten toiminnan jatkuvuuden uhkana?

Politiikassa ja mediassa on viime viikkoina keskusteltu verotuksen uudistustarpeista ja -haluista. Erityisesti opposition saralla kiinnostus verotuksen uudistamiseen on ollut korkealla koskien suomalaisten listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta sekä yritysten sukupolvenvaihdoksiin sovellettavia huojennuksia. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on pohtia muutosehdotuksia erityisesti suomalaisten yritysten sukupolvenvaihdoksen näkökulmasta. Sukupolvenvaihdoshuojennuksia arvostelevat tahot perustelevat kritiikkinsä sillä, että huojennukset asettavat...

Continue reading

Budjetti-infon 2019 satoa

Sipilän hallituksen viimeisen budjetin budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Verona seurasi hallituksen tiedostustilaisuutta, ja tässä tuoreeltaan tärkeimmät verotusta koskevat linjaukset: Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu alenee ensi vuonna 0,4 prosenttiyksikköä, mikä helpotti ministerien mukaan merkittävästi hallituksen budjettivalmistelua. Kokonaisveroaste ei nouse missään tuloluokassa, ja palkansaajien verotus säilyy lähes ennallaan. Ajoneuvoveroa kevennetään 50 miljoonalla eurolla. Viinan...

Continue reading

Verona pitää huolta asiakkaidensa henkilötietosuojasta

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Veronan toiminnan perusta on aina ollut korkea luottamuksellisuus ja siihen olennaisesti liittyvä asiakas- ja henkilötietojen asianmukainen suojaaminen. Veronan ja Veronan asiakkaiden osalta tietosuoja-asetuksen voimaantulo ei tarkoita suuria muutoksia nykyisiin käytäntöihin, eikä se edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä. Olemme kuitenkin päivittäneet sopimuksemme, yleiset sopimusehtomme ja...

Continue reading

Veroraportoinnin merkitys omistajayrittäjän verosuunnittelussa

Yhteisöveroilmoitukset on ollut mahdollista antaa sähköisenä jo useita vuosia. Vuoteen 2017 asti yhteisöveroilmoitus on ollut mahdollista antaa myös Verohallinnolle toimitettavilla paperisilla veroilmoituslomakkeilla.  Marraskuusta 2017 alkaen yhteisöjen on annettava tuloverotusta koskeva veroilmoituksensa lähtökohtaisesti sähköisesti. Sähköisen ilmoittamisen myötä se, kenellä on vastuu veroilmoituksen sisällöstä, saattaa hämärtyä, kun yrityksen johto tai hallitus eivät...

Continue reading

Valtiovarainministeriön työryhmän raportti ”Eri sijoitusmuotojen verokohtelu”

VM:n työryhmän raportti eri sijoitusmuotojen verokohtelusta julkaistiin 4.5.2018. Työryhmän suositukset eivät sisällä kovin radikaaleja ehdotuksia tai muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Työryhmän mielestä kuitenkin käsiteltäviä ilmiöitä koskeva lainsäädäntö on monelta osin vanhentunutta tai puutteellista. Tätä ei voida pitää tyydyttävänä tilana. Jos lainsäädännön ajantasaistamiseen ja täydentämiseen ei ryhdytä, kärsivät oikeusvarmuus ja ennustettavuus...

Continue reading
1 2 3