Asiakaskokemuksen johtaminen sote-alalla

Miten asiakastyötä tulee muuttaa asiakkaiden ryhmittelyä ja uutta asiakasohjausta hyödyntämällä? Miten tehostamme toimintaa ja saamme digipalveluista täyden hyödyn irti Lean Digi -prosessien kehittämisen kautta?

Autamme sote-alan asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemuksen johtamista tehostamalla asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja ja kehittämällä asiakassegmentointia lean-lähestymistapaa hyödyntäen.

Asiakaskokemus keskiössä

  • Autamme asiakkaitamme vahvistamaan sekä heidän asiakkailleen tuotettua arvoa että toiminnan tehokkuutta asiakkaiden ryhmittelyä (asiakassegmentointi) kehittämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa usein asiakkaiden uudenlaista, aikaisempaa kokonaisvaltaisempaa ryhmittelyä heidän asiakastarpeensa pohjalta (vrt. esimerkiksi yksittäiset suoritteet tai demografiset tekijät).
  • Asiakkaiden ryhmittelyn lisäksi kehitämme asiakkaidemme kanssa usein samalla myös heidän asiakkailleen tarjottujen palvelujen ja ratkaisujen kokonaisuutta sekä asiakasohjausta. Nämä ovat keskeisiä osa-alueita asiakaskokemuksen kehittämistä, jota voidaan toki kehittää myös erillisenä, esimerkiksi tiettyjen palvelujen tai erityisryhmien asiakaskokemuksen kehittämisen hankkeena.
  • Keskeinen osa asiakaskokemuksen johtamista on lisäksi palveluprosessien kehittäminen entistä asiakaslähtöisimmiksi. Palvelujen kehittämisessä hyödynnämme usein lean lähestymistapaa, joka yhdistettynä fokusoituihin ja tehokkaisiin kaizen-sprintteihin mahdollistaa nopeiden tulosten aikaansaamisen, henkilöstön laajan osallistamisen ja innostamisen sekä jatkuvan parantamisen juurruttamisen osaksi organisaation johtamista. Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen integroituu usein luontevalla tavalla niin lean- prosessikehittämisen hankkeisiimme kuin niissä kehitettyihin asiakaslähtöisiin palveluprosesseihinkin.